יוזמת כיתות תאומות נולדה מתוך רצון לקרב את האומה היהודית לשורשה, לעמה לארצה. במסגרת היוזמה מתקיימים שיעורים וירטואליים של תלמידי אליאנס פאריז ותלמידי נחשון קדומים. הקשר שנוצר מאפשר הכרות, הרחבת אופקים וחיזוק הזהות היהודית וחיבור הארץ והתפוצות

היוזמה מקדמת למידה חווייתית וחדשנית של מקצועות קודש וחול. בעולם הקודש, לומדים התלמידים נושאים הקשורים למצוות הקשורות לארץ כגון: כלאיים, ערלה, תרומות, מעשרות ושמיטה דרך למידה ועשייה פעילה בגינה ובחממה הבית ספריות, החל מבניית התשתית, דרך חקר והעמקה בדילמות הלכתיות וחקלאיות ועד קטיף המוצרים הסופיים. בעולם החול, מוקמת מגמה למדעי החקלאות במסגרתה מתגבשת קבוצה רב-גילאית אשר מתמחה בהיבטים חקלאיים שונים באופן תיאורטי ומעשי. התכנית מלווה בשיתוף הורי התלמידים והקהילה כדרך לחיזוק הקשרים הבין דוריים של התלמידים ומשפחותיהם ומהווה דלת לעולמות חדשים עבור התלמידים והצוות כאחד