על היוזמה

במרחב הדרכה של זהירות בדרכים אשר מוקם בגן, משלבת היוזמה התייחסות לנושאים רגשיים חברתיים תוך פעילות בסביבה המדמה את המציאות. הילדים מתנסים באופן פעיל באירוע ומנהלים אודותיו שיחה. כתוצאה מכך, יוצרים הילדים כלל בטיחותי חדש ומבטאים אותו במרחב ההדרכה של זהירות בדרכים. היוזמה פועלת בשיתוף ההורים וגנים אחרים בעיר.

 

על היוזמה

כיתות ד'-ו' (חנ"מ) כיתות ה' (חינוך רגיל) במסגרת היוזמה תלמידי חינוך מיוחד, מקימים מטבח ומארחים בו תלמידים מהכיתות הרגילות. המטבח מאובזר בתוך הכיתה והוא מהווה ציר מרכזי ללמידת כל מקצועות הלימוד והמיומנויות החברתיות. התפריטים ובחירתם מהווים מצע ללמידה רב תחומית: קריאה וכתיבה, הבנת הוראות, סוגיות מתמטיות, לימודי מדעים, גאוגרפיה ועוד. התהליך מאפשר לתלמידים להתעמק בתחומים הקרובים לליבם ומעלה את מידת העניין והמעורבות שלהם.