בסיפרו של דוד גרוסמן, איתמר פוגש ארנב, אצלנו ביוזמה ילדים נפגשים עם ילדים. בית חינוך מתן ובית הספר אל מוסתקבל בג'לגו'ליה עורכים מפגשים בעקבות הסיפור, מדברים על סיפורים, פחדים וסטראוטיפים. ביחד, קהילות בתי הספר חוגגיות במופע דו-לשוני, שכולו ילדים מספרים סיפור, רוקדים ושרים

לב היוזמה וייחודה הם השותפות בין בית ספר ממלכתי – "היובל", לממלכתי דתי – "נתיב זבולון" בעיר מודיעין, סביב קידום התלמידים והעצמתם בתחום המדעי – טכנולוגי אותו מובילים שני בתי הספר. בעשייה המשותפת במסגרת היוזמה, אנו חותרים לקידום בנייה של חברה משותפת, המבוססת על הידברות ,היכרות וקבלת השונה תוך התחשבות בצרכיו ובאמונתו ממקום מכבד ולא שיפוטי

היוזמה משלבת תחומי עניין וכישורים מגוונים בתחומי השפה, החברה, המדעים והאמנויות ומקדמת ערכים של התנדבות, איכות הסביבה ואזרחות משותפת. התלמידים עובדים בקבוצות מעורבות, מכירים את בני קבוצתם ומתמודדים עם עבודה משותפת על אף קשיי השפה. הם מתנסים בשיתופי פעולה בקונסטלציות משתנות ומגוונות ועובדים בהתאם לערך המייצג בכל חודש

במסגרת היוזמה הוקמה סדנת תכשיטים בה פועלים כלל תלמידי בית הספר: יהודים , מוסלמים, נוצרים ילדי מהגרים ופליטים. הסדנה יוצרת תחושת שווים כלפי פנים וכלפי חוץ ומדגישה מטרה משותפת. יצירת התכשיטים והמאמץ הנדרש בדרך לתוצר מאירים את הכוחות של התלמידים ומאפשרים 'תדלוק' כוחות גם ליתר האתגרים הניצבים מולם. הסדנה מאפשרת למידה של התנהגות נורמטיבית ומקובלת ומפתחת את היצירתיות ותחושת המסוגלות האישית של כל תלמיד

בלב היוזמה נמצאת השותפות בין בית הספר היסודי מזאריב לבית הספר היסודי בנהלל השכנה. במסגרת היוזמה מוקם תיאטרון משותף לשני בתי הספר, באמצעותו מכירים התלמידים ומשפחותיהם זה את זה ומבחינים בדומה ובשונה ביניהם. במסגרת בטוחה, מאפשרת ומסייעת, דרך תהליך עומק ומטרה משותפת הדורשת פתיחות ושיתוף פעולה - מעלים יחד מחזה משותף

חקרבמרכז היזמה קבוצות המורכבות משני מגזרים, אשר מתאחדות ויוצאות יחד לתחרות כלל ארצית בכימיה עם תוצר חקר משותף. אנחנו מאמינים שבאמצעות תהליך שנתי של בחירת נושא, איסוף מידע והבנתו, ביצוע חקר הלכה למעשה ועמידה בתנאי התחרות, ייווצרו תנאים מיטביים להתפתחות דיאלוג אמתי ומעמיק בין המשתתפים המעורבים ביוזמה

במרכז היוזמה עומדת השותפות בין קהילת ביה"ס "יחד" בגבעת אלה, וקהילת ביה"ס "גריפאת" מזרזיר, אשר נוצרה מתוך חיבור ורצון הדדי להטמעה ולקיום אורח חיים בריא. במסגרת היוזמה מפתחת המנהיגות הצעירה משני בתי הספר תכנית לפעילות גופנית, שתתקיים בימי ספורט משותפים, ועוסקת בתכנון ועיצוב סביבה פעילה בחצר ביה"ס, המקדמת בריאות. בביצוע היוזמה שותפים צוותי מורים ותלמידים, זו השנה השנייה

היוזמה מאפשרת לתלמידים ליצור מטלת ביצוע משותפת במקצוע אזרחות, כאשר הדילמות עמן מתמודדים התלמידים הן דילמות המשותפות לכלל אזרחי ישראל. המפגשים המשותפים מהווים במה להכרת האחר ולחינוך לחיים משותפים, חינוך לדו- קיום, היכרות דרך עשייה משמעותית והתמודדות עם סוגיות שלימודי האזרחות מזמנים. מעבר לכך, היוזמה מתקיימת מתוך אמונה כי היכרות וחשיפה לתרבות שונה יובילו לחיים משותפים ולהכרה בזכויות הטבעיות של כלל אזרחי המדינה

במסגרת היוזמה מתקיימת שותפות בין שני בתי ספר שכנים, ממגזרים שונים בחברה הישראלית. בשלב הראשון מתקיימים מפגשים בין תלמידי שני בתי הספר, דרכם הם מכירים את נקודות הדמיון והשוני ביניהם. השלב השני כולל ביקורים משותפים בבית-הקשיש בשני הישובים, במהלכם עורכים התלמידים ראיונות עם הקשישים. החלק החרון של התהליך הוא הפקת ספר סיפורי עמים בעברית ובערבית

בלב היוזמה עומדת האמונה כי מוזיקה ושירה מחברות בין בני אדם ומאפשרות הבעה וקשר אנושי. במסגרת היוזמה, מתקיימת קבוצת מקהלה, המורכבת מתלמידות תיכון ערביות ויהודיות ממזרח ומערב ירושלים, אשר חיות בשכונות נפרדות בעיר ונפגשות זו עם זו לראשונה בחייהן כדי לשיר ביחד במקהלה משותפת, שירים בעברית וערבית. המפגש השבועי של המקהלה מעודד אינטראקציה משמעותית ויחסי חברות בין הבנות. המקהלה תורמת להכרות של התלמידות עם הרב גוניות התרבותית של האחר באמצעות מוזיקה ושירים. המקהלה מופיעה ברחבי ירושלים ומחוצה לה, במקומות ובאירועים בהם יש אוכלוסייה מעורבת, כדי לחזק את המשותף והמאחד בנינו

מדי שבוע מתקבצים תלמידים מ-4 בתי ספר שונים - דתי, חילוני, דרוזי וצ'רקסי לחזרת מקהלה משותפת. הם מכירים את חבריהם למקהלה ויוצרים קשרי חברות שלא היו מזדמנים ללא המפגש המוזיקלי. ההיתוך המוזיקלי מקנה לילדים תחושה שאפשר לעשות דברים יחד: להצליח להגיע לתוצרים מוזיקליים, ללמוד על התרבויות השונות, לשחק, לשוחח, להיפגש ולשמוח. כמו כן, מפתחים התלמידים מיומנויות מוזיקליות גבוהות אותן הם מביאים לידי ביטוי בתוצר המוזיקלי המוצג בקהילה בקונצרטים ובטקסים

היוזמה מבקשת לקרב לבבות בין תלמידי שני בתי-הספר דרך פעילויות המשלבות בישול מאכלים מסורתיים של העם השני, במטבחים הלימודיים בשני בתי הספר; ודרך למידת השפה ומנהגי העם השני במסגרת למידה מרחוק בשעורי מחשב מתוקשבים. התלמידים נפגשים במהלך השנה גם למפגשים חווייתיים סביב מועדים ייחודיים של העמים