על היוזמה

היוזמה מתמקדת בהוראת ההיסטוריה באופן מעשי על ידי סיורים בשטח, וחקירת ההיסטוריה תוך שילוב של מיומנויות למידה שונות כגון למידה פעילה וחשיבה ביקורתית. הלימוד מתבצע בקבוצות תוך שימוש במחשבים וספרי לימוד שונים מתוך כוונה להחיות את מקצוע ההיסטוריה ולהפכו למקצוע חווייתי ומשמעותי עבור התלמידות.

 

יוזמה לחטיבה העליונה בנושאי חברה והיסטוריה.

על היוזמה

מטרת היוזמה היא ללמד בצורה משמעותית על המהפכה הציונית, החלוציות ותנועת ההתיישבות. היוזמה מתקיימת במישור העיוני באמצעותו ניתן דגש על "ארון הספרים הציוני" היכרות ודיאלוג היסטורי עם החזון וכן, על המישור החווייתי הכולל מיומנויות שטח, הגנה עצמית, עזרה ראשונה ובנייה מחנאית. היוזמה פועלת בשיתוף פעולה עם הקהילה, תנועת הנוער, מורים, ואנשי מערכת החינוך במועצה. אירוע השיא של היוזמה הוא "העלייה לקרקע", שלושה ימים של חלוציות בערבה: בנייה, עבודה, למידה ושמירה.

 

במסגרת היוזמה חוקרים תלמידי מגמת היסטוריה את ההיסטוריה של איטליה במלחמת העולם השנייה והשואה ואת מחנות העקורים באיטליה. היוזמה משלבת למידה מוזיאלית, מפגש עם היסטוריונים חוקרים בארץ ובאיטליה, וכן טכנולוגיה ולמידה רשתית. במסגרת היוזמה כותבים ועורכים התלמידים ערכים בויקיפדיה ומקיימים קשרים עם בתי ספר באיטליה. הלמידה המגוונת מפיחה חיים בהיסטוריה ויוצרת חיבור חי ואותנטי של התלמידים אל התכנים ואל התהליך