יוזמה זו מקורה באמונה בחשיבות השפה הדבורה באנגלית, בקרב תלמידי ביה"ס, וזאת על-ידי חיזוק ותגבור אוצר מילים קיים ונרכש. היוזמה כוללת חלוקת עשר מילים באנגלית הלקוחות מתכנית הלימודים, עליהן חוזרים בכל יום דרך פעילות חווייתית ומגוונת. באמצעות היוזמה מתאפשר קידום מצוינות בשפה האנגלית ככרטיס כניסה לעולם שבחוץ

האנגלית פורצת את גבולות הכיתה. במסגרת היוזמה מונגשת השפה הבינלאומית לכלל תלמידי ובאי בית הספר מחוץ לשעות הלמידה, והאנגלית הופכת לחלק מההוויה היומית של התלמידים. מרגע הכניסה לבית הספר נפגשים הילדים ויזואלית במילים, משפטים, משימות ומשחקים שמוצבים על לוחות ענק ברחבי בית הספר, והכל באנגלית. התלמידים משחקים במהלך ההפסקות, בשיעורים מיוחדים ובימי שיא המתקיימים לאורך השנה

על היוזמה

באמצעות תשוקתם של התלמידים לעולם הטכנולוגי, חווים התלמידים את תהליך הכתיבה בשפה האנגלית בדרך של סיפור דיגיטלי. מטלת סיפור דיגיטלי נלמדת כחוויית למידה מעניינת, יצירתית ומאתגרת. התהליך כולל למידת מאפייני סיפור קצר, מושגי ספרות בסיסיים ויישומן בכתיבה תוך, שימוש בכליPowToon , ליצירת ספר דיגיטאלי.

 

היוזמה מציעה תבנית חדשנית של השיעור המסורתי ופורצת גבולות של מרחב וזמן. במהלך שיעורי האנגלית מתקיימות שתי הפסקות קצרות שבהן התלמידים יוצרים, מדמיינים ויוזמים ובכך מתרחשת פעולת הריווח במוח, אשר על-פי המחקרים, יוצרת זיכרונות לטווח ארוך. הטמעת השיטה ויישומה בכיתה ומחוץ לה, מביאה לשינוי משמעותי בכיתה ההטרוגנית ויוצרת שינוי באקלים ובהישגים

מרחב מצוינות ברוח הרמב"ם מכיל שלושה תחומי דעת: אנגלית, מתמטיקה ומדעים, שלושתם לפי תורתו של הרמב"ם. הלמידה במרחב הינה דו-תחומית ורב-גילאית ובמסגרתה התלמיד נחשף ומתנסה במתודות שונות של למידה כאשר המורה מתפקד כמנחה ומאמן ולא כ"שופך הידע" כמוכר בהוראה המסורתית. היוזמה מחזקת מיומנויות של לומד עצמאי כיוון שדורשת מהתלמידים פיתוח גמישות מחשבתית, יצירתיות ופתרון בעיות. כמו כן יוצרת תחושת מסוגלות, הנאה והנעה ללמידה