על היוזמה

היוזמה עוסקת בנושאים סביבתיים ומתמקדת בהקניית ערכים העוסקים בשמירה על ניקיון וטיפוח החי, הצומח והסביבה. התלמידים מקימים נאמני סביבה אשר בקבוצות עבודה מתחזקים פינת חי המשמשת ללמידה, מטפחים את כניסת בית הספר ומקימים פינה ירוקה. כמו כן, התלמידים יפיקו סרט ויפיצו עלון בכפר, המתארים את העשייה המתקיימת ביוזמה.

 

יוזמה לחטיבה העליונה בנושאי חברה ואיכות הסביבה.

על היוזמה

יוזמה חינוכית לימודית העוסקת בהעלאת המודעות לשמירה על איכות הסביבה, על ידי מרכז מבקרים שיתקיימו בו סדנאות והתנסויות פעילות. תלמידי בית הספר מפעילים את המרכז ומדריכים בו במטרה להעצים אותם, להעניק להם חווית הצלחה ולהפוך אותם לשגרירי שינוי בחברה. היוזמה מטפחת את תחושת השייכות של התלמיד לכל מעגלי החיים מהפרט, למשפחה ולקהילה.

 

על היוזמה

היוזמה נועדה ליצור קירבה, היכרות, וחשיפה של בני הנוער אל סביבתם הקרובה - יער מסעדה. פעילות היוזמה עוסקת בהקמת קבוצת מנהיגות סביבתית של תלמדים אשר משמשים כמדריכים ופקחים בשמורת היער. תלמידים אלו רוכשים ידע במיומנויות החקר ובהיבטים היסטוריים, ארכיאולוגים וגיאוגרפים. כמו כן תוקם תחנת מידע המבוססת על תוצאות החקר של התלמידים ותשמש את הקהילה בזמני חגים ותקופת התיירות.

 

מטרת היוזמה היא לשמור על צמחים בסכנת הכחדה. תלמידי כיתות ה' ו- ו' שותלים צמחים הנמצאים בסכנת הכחדה (נרקיס, אירוס הארגמן, עירית, חצב, כלנית, ורקפת) בגינת בית הספר, ושומרים עליהם עד לקבלת זרעים אשר מופצים בחזרה אל הטבע על ידי התלמידים בשיתוף עם ההורים.

על היוזמה

היוזמה מתמקדת באימוץ גת קדומה ובהפיכת ממצאים ארכיאולוגיים בשטח למשאב למידה. התלמידים לומדים אודות המורשת והמסורות החקלאיות העתיקות ודרכן מעמיקים את ידיעותיהם בנושא הטבע, הסביבה והשמירה עליהם. בשנה השניה לפעילות היוזמה, ההדרכות והלמידה בגת מבוצעים על ידי קבוצת מדריכים צעירים שהוכשרו לכך בשנה הקודמת ומהווים את דור העתיד למנהיגות סביבתית.