מצוינות אישית

היוזמה עוסקת בערך הבחירה ובחשיפת התלמידים למורכבות ולאחריות הכרוכה בה, כאשר הדגש הוא לתת בידיהם כלים לבחירה. בתהליך מיוחד שעברו המורים לבחירת תחום לימוד שליבם חפץ ללמד, נבנתה מערכת שיעורי העשרה מגוונת, מתוכה בחרו התלמידים. פעילות היוזמה מתקיימת בקבוצות לימוד רב-גילאיות. נושא הלימוד הופך לשפה בית ספרית, ובא לידי ביטוי בשיחות ודיונים, שיעורי חינוך, ישיבות צוות, קירות תצוגה ועוד.

מידע נוסף

  • שנה: 2014
  • שם המורה היוזם: מנהלת: גב' אילנה עוזר | צוות: גב' חני דוידוביץ, גב' סימה גלבנדורף, גב' ניצה טיבי, גב' ענת קדרוני, גב' דורית סבו, גב' אילנה משה, גב' גדית אמיתי, גב' מיכל רם
  • שם המוסד: בי"ס יחד גבעת אלה
  • שנה: תשע"ד
  • גילאים: יסודי