מתמטיקה מהתיכון לאוניברסיטה - גיאומטריה למצוינות

על היוזמה

היוזמה מתמקדת בעידוד הוראת גיאומטריה בצורה מעמיקה, רחבה ומעוררת מוטיבציה, המגבירה את המצוינות בקרב הנוער ומשמשת כגורם מסייע למורים בראשית דרכם. הפעילות מתבצעת באמצעות שיעורים בקבוצות קטנות, חוברת הדרכה, מצגות ומטלות חקר. היוזמה מיועדת גם לכיתות מצוינות ולאלה הרוצים להשתתף באולימפיאדות אזוריות, ארציות ובין לאומיות.

 

מידע נוסף

  • שנה: 2015
  • שם המורה היוזם: מר פיטר סמובול, מר יוסף חפץ, מר יעקב טובי
  • שם המוסד: בי"ס התיישבותי אשל הנשיא
  • שנה: תשע"ה
  • גילאים: חטיבה עליונה, חטיבת ביניים