אני שומר על עצמי

על היוזמה

מטרת היוזמה היא להעלות מודעות לנושא בטיחות הילדים והימנעות מתאונות בית כגון: נפילות, חפצים חדים, תרופות, כוויות וכדומה. היוזמה נועדה להעצים את התלמיד ולפתח בו תחושת אחריות בדאגה לשלומו. הורי התלמידים פעילים בעשייה ולוקחים חלק ברכישת הכלים הנדרשים לשיפור בטיחות ילדיהם. כמו כן, שותפים ליוזמה זו כל צוות המורים, אנשי מקצוע וקהילת הכפר.

 

מידע נוסף

  • שנה: 2015
  • שם המורה היוזם: גב' חאלדי חולוד
  • שם המוסד: בי"ס יסודי ראס עלי וח'ואלד, כפר ראס עלי
  • שנה: תשע"ה
  • גילאים: יסודי