מורשת הזמר והפיוט

על היוזמה

פעילות היוזמה מתבצעת דרך שירה ולמידה חווייתית של טקסטים פיוטיים מגוונים. באמצעות יוזמת מורשת הזמר והפיוט, נחשפים הילדים לרבדים שונים בשפה העברית ולהכרות עם התרבות שלנו. הילדים מתנסים בזיהוי מרכיבים ספרותיים בטקסט, באינטראקציה קבוצתית וקהילתית, בטעימות ממסורות שונות, ובדיונים סביב נושאים ערכיים העולים מן השירים

 

מידע נוסף

  • שנה: 2015
  • שם המורה היוזם: מר יזהר פינטוס
  • שם המוסד: בי"ס ממ"ד גוננים, ירושלים
  • שנה: תשע"ה
  • גילאים: יסודי