הישרדות - החיים האמיתיים

על היוזמה

מטרת היוזמה היא, להרכיב קבוצה המושתתת על ערכים של כבוד, רעות, התמודדות עם קשיים וסובלנות על ידי חשיפת התלמידים לתכנים של הישרדות בטבע. כתוצאה מכך, מקבלים התלמידים כלים בסיסיים להתמודדות אתגרית עם מה שמחוץ לכיתה. השאיפה היא כי הקבוצה ככלל וכל תלמיד בפרט יתָרמו גם מבחינה לימודית וגם מבחינה חברתית.

 

מידע נוסף

  • שנה: 2015
  • שם המורה היוזם: גב' שלומית גורדון, מר עומרי צור
  • שם המוסד: חט"ב-תיכון סליגסברג, ירושלים
  • שנה: תשע"ה
  • גילאים: חטיבה עליונה, חטיבת ביניים