שירת העשבים, שנה ב'

על היוזמה

היוזמה עוסקת בגינון טיפולי אישי לתלמידי הכיתות המשולבות בבית הספר, ככלי לפיתוח מיומנויות למידה, וחיזוק שייכות לבית הספר, לחברה ולסביבה. בשנה השניה לפעילות היוזמה מתווסף פיתוח ועיצוב של תצוגת שילוט ושמע אישי לצמחי גינת בית הספר, אשר תשמש בסיס להפעלות חינוכיות לכלל תלמידי בית הספר ומבקרים חיצוניים. הצוות משלב אנשי מקצוע שונים, בכדי לגבש רשימת צרכים אישיים להקניית מיומנויות קוגניטיביות וחברתיות.

מידע נוסף