הזכות לצלם

 

על היוזמה

תחום לימודי האזרחות בכיתה י' עוסק בין היתר בזכויות האדם ובחובת השלטון לממש אותן. התלמידות לומדות כי הזכויות סותרות אחת את השנייה והן יחסיות. הן לומדות להכיר את המתחים השונים הקיימים ולהביע עמדה לגבי הסתירה שנוצרת במימוש כל הזכויות. עולם הטכנולוגיה המתקדם, ומכשירי התקשורת השונים מאפשרים לבני הנוער כיום לתעד את הקורה סביבם באופן מיידי ומהיר. מטרת היוזמה הינה לחבר את התלמידות בין התחום האזרחי, האקדמי אשר מונחל לתלמידות בין כתלי בית הספר לבין הקורה סביבן באופן יומיומי מחוץ לכותלי בית הספר, תוך ביצוע מחקר מקדים על קבוצות יעד . התוכנית תעסוק בזכויות האזרח ובמתח הקיים בתחום זה והתלמידות יביעו את המתח הקיים בין הזכויות השונות ויציגו זאת בצורה ויזואלית על ידי שימוש בתחום המדיה- צילום. הבנות ייחשפו לכוח וליכולת של הצילום להביע עמדה לגבי המתרחש מסביבן, הן יוכלו לביים או לצלם את המציאות כפי שמשתקפת מעדשת המצלמה. לבסוף, תוצג תערוכה המציגה את המתח הקיים בחברה הישראלית בבית הספר.

 

מידע נוסף

  • שנה: 2013
  • שם המורה היוזם: גב' שלומית דמסקי, גב' תמר קמון גנור
  • שם המוסד: בי"ס פלך- תיכון תורני ניסויי לבנות, ירושלים
  • שנה: תשע"ג
  • גילאים: חטיבה עליונה