"הארץ בסימן מפה והאני בסימן אמנות"

 

על היוזמה

תכנית בינתחומית ללימודי אמנות וגיאוגרפיה, המזמנת התבוננות מחודשת ב"אני" ובעולם הפיסי המוכר, בתהליך לימודי המבוסס על הקשרים ומשיקים המקדמים תהליכי חשיבה מסדר גבוה. התבוננות, חקר והשוואה בהיצגים חזותיים מהאמנות והגיאוגרפיה: הבנת הביטוי המופשט הסמלי, הבנת הקשר וההבדלים, התנסות וביטוי במבע צילומי ובסופן הצבת תערוכה- בה יציגו התלמידים את התהליך האישי והקבוצתי שעברו.

 

מידע נוסף

  • שנה: 2013
  • שם המורה היוזם: גב' רוני רוקח סגל
  • שם המוסד: בי"ס עירוני ט', תל אביב
  • שנה: תשע"ג
  • גילאים: חטיבה עליונה