צילום דיוקן ככלי להעצמת נוער אוטיסטי

 

על היוזמה

בבית הספר קיימת כיתת תקשורת המורכבת מתלמידים אוטיסטים בתפקוד נמוך. מטרת היוזמה היא להעצים את כיתת התקשורת במרחב בית הספר. במסגרת היוזמה לומדים התלמידים צילום, ויוצרים צילומים ודיוקנים עצמיים מוגדלים, אשר יוצגו באורח שוטף במקום מרכזי בבית הספר. התלמידים מלווים בחונכים, תלמידי בית הספר, אשר מסייעים להם במהלך לימודי הצילום וברחבי בית הספר.

 

מידע נוסף

  • שנה: 2014
  • שם המורה היוזם: גב' איילת ינון גרוס, מר גבריאל הוניג, מר יפתח גרבר
  • שם המוסד: תיכון הניסויי, ירושלים
  • שנה: תשע"ד
  • גילאים: חטיבה עליונה