הקמת מועדון נערות "בת חיל"

מטרות היוזמה

  • יצירת מרחב המהווה סביבה תומכת, מעצימה, שלווה ונעימה בזמן פעילות בי"ס וגם בשעות אחה"צ והערב, תוך שילוב מגוון פעילויות וסדנאות המתוכננות במיוחד למטרה הספציפית של התכנית
  • העצמת תחושת הערך העצמי והיכולות השונות של התלמדות
  • הקניית מיומנויות חברתיות שונות
  • חיזו תחושת השייכות של התלמידות

על היוזמה

מועדון ייחודי לבנות הלומדות במדור הכללי בביה"ס מקוה ישראל, הנותן מענה לצורך שלהן במסגרת תומכת, ותורם להעצמתן. מתוך הפגישות הבלתי-אמצעיות והתומכות עם בנות בכל שכבות הגיל בבית הספר ובאמצעות סדנאות שונות, המועדון מאפשר להן להתנהל ללא העיניים הבוחנות ולעתים אף השיפוטיות של הבנים.

 

מידע נוסף

  • שנה: 2013
  • שם המורה היוזם: ד"ר שרי וייס
  • שם המוסד: בי"ס מקווה ישראל, חולון
  • שנה: תשע"ג
  • גילאים: חטיבה עליונה