מתמטיקה במרכול בחטיבה הצעירה

מטרות היוזמה

  • התלמידים ידעו לפתור תרגילי שרשרש באמצעות בעיות הקרובות לעולמו של הילד
  • התלמידים יפעילו שיקול דעת בשימוש בסכום כסף נתון- לימוד צרכנות נבונה
  • התלמידים יכירו אסטרטגיות שונות לפתרון תרגילי שרשרת

על היוזמה

המתמטיכל הוא מרכז למידה מתמטי הבנוי כמרכול, ומשמש ככלי ליישום מיומנויות במתמטיקה, פיתוח חשיבה מתמטית מסדר גבוה ולמידה אותנטית חווייתית תוך התנהלות המוכרת מחיי היום-יום. הוא תוכנן והוקם ע"י התלמידים והצוות החינוכי, ובשיתוף פעיל של ההורים. הלמידה במרכול מתבצעת במתכונת דו גילאית (ילדי גן+ כיתה א'). השנה, יתקיימו גם מפגשי הורים וילדים אחת לחודש לפעילות משותפת במרכול סביב נושאי עידוד צריכה נבונה, אורח חיים בריא ומחזור.

 

מידע נוסף

  • שנה: 2013
  • שם המורה היוזם: נטע דרזי, ניצה אפריים
  • שם המוסד: בי"ס אלי כהן, קרית מלאכי
  • שנה: תשע"ג
  • גילאים: יסודי