חשיפה לאמנות האסלאמית

מטרות היוזמה

  • הכרת המאפיינים של האמנות האסלאמית
  • פיתוח המודעות לגבי האמנות האסלאמית
  • הכרת ההלכה המוסלמית לגבי הציור האסלמי
  • ריכשת מיומנויות והתנסות במגוון טכניקות לקישוט ציור איסלמי
  • העשרת אוצר המילים על ידי שימוש במושגים הקשורים לאמנות האסלמית

על היוזמה

היוזמה עוסקת בטיפוח והעצמת המודעות לנושא האומנות האסלמית, לצורך הפנמת ערכים אישיים וחברתיים. במהלך הפעילות ביוזמה נבנה מערך הסברה וסדנאות שונות ליצירת סביבה אומנותית- חינוכית- אסלאמית המאפשרת פיתוח של מיומנויות חשיבה ברמות הידע השונות ומיומנויות יצירה שונות. תוך שימת הדגש והעלאת המודעות לנושא המחזור.

 

מידע נוסף

  • שנה: 2013
  • שם המורה היוזם: מאי אלעבאסי
  • שם המוסד: בית ספר אלאמל , מזרח ירושלים
  • שנה: תשע"ג
  • גילאים: חינוך מיוחד