מתמטיכול

מטרות היוזמה

  • התלמידים יישמו מיומנויות ופעולות במתמטיקה באמצעות משימות הלקוחות מחיי היומיום.
  • התלמידים ילמדו מתמטיקה בדרך חווייתית תוך רכישת מוצרים במרכול.
  • התלמידים ירכשו כלים לצרכנות נבונה באורח חיים בריא ומקיים.
  • שיתוף הורים בתהליך למידה.

על היוזמה

המרכול מהווה כלי ליישום מיומנויות במתמטיקה בדרך אותנטית. ממצאים מצביעים כי תלמידים מצליחים יותר בפתרון בעיות המבוססות על בעיות אותנטיות העוסקות בתכנים מחיי היום יום. להורים ולתלמידים היה חלק פעיל בבניית המרכול,בבחירת המוצרים ותמחורם וכן בבחירת השם למרכול במרכול 2 סוגי פעילות: א. משימה לימודית שבועית בהנחיית המורה או הגננת. ב. משחק חופשי של התלמידים במרכול. בעקבות הפעילות במרכול התלמידים עסקו בלמידהאותנטית חוויתית ובפיתוח חשיבה מתמטית מסדר גבוה תוך שימוש באורח חיים יומיומי. הלמידה התבצעה בקבוצה דו גילית (ילדי גן+א') לפתרון משימות לימודיות במתמטיקה תוך שימוש במושגים מחיי היומיום בהלימה לשפה המתמטית

המרכול מהווה כלי ליישום מיומנויות במתמטיקה בדרך אותנטית. ממצאים מצביעים כי תלמידים מצליחים יותר בפתרון בעיות המבוססות על בעיות אותנטיות העוסקות בתכנים מחיי היום יום. להורים ולתלמידים היה חלק פעיל בבניית המרכול,בבחירת המוצרים ותמחורם וכן בבחירת השם

מידע נוסף

  • שנה: 2013
  • שם המורה היוזם: דרזי נטע אפריים ניצה
  • שם המוסד: בי"ס אלי כהן, קרית מלאכי
  • שנה: תשע"ב
  • גילאים: יסודי, קדם יסודי