גינת שבעת המינים

מטרות היוזמה

  • למידת תהליכים בעקביות לאורך השנה- מעקב חי וחוויתי של תהליכים בטבע כדי להבין אותם לעומק.
  • פיתוח מיומנויות רב תחומיות ותחומי דעת רבים באמצעות לימוד חוויתי.

על היוזמה

בכניסה לגן היה מצוי שטח שאינו מטופח. ביוזמה "גינת שבעת המינים" הפכנו את השטח ממקום שומם לגינה לימודית ומרכז למידה סביבתי מקיים ודינמי בעקבות "שבעת המינים". הבחירה בשבעת המינים נבעה מהרצון לשמור על נוף הטבע המקומי ולאפשר למידה משמעותית עבור הילדים ע"י מפגש, התנסות, חקר והתבוננות בטבע. השטח חולק לשבע תחנות וכל תחנה הוקדשה לאחד משבעת המינים. התחנות נבנו בשיתוף פעולה עם הילדים והוריהם. בתחנות מתבצעות במהלך שנת הלימודים פעילויות אודות הצמח, תוצריו ותהליך הפקת התוצרים. לדוגמה: בתחנות חיטה ושעורה עסקנו בנושא החריש, הזריעה, מעקב גדילה, קציר, טחינה באבן רחיים, הכנת הבצק ואפייה בטאבון/ סאג', ובתחנת הגפן בנינו גת ובה הילדים יוכלו לדרוך את הענבים לתירוש. אנו פועלים בגינת שבעת המינים לאורך כל השנה ועוסקים דרכה בלימוד תחומים רבים- חקר, אוריינות, מורשת, מצוות, ביולוגיה, פיתוח חשיבה מתמטית, אמנות ועוד.

 

מידע נוסף

  • שנה: 2012
  • שם המורה היוזם: מסליס עליזה
  • שם המוסד: גן אלונים, גן ירוק. אלון שבות, גוש עציון
  • שנה: תשע"ב
  • גילאים: קדם יסודי