מפגשים עם עבר והווה

מטרות היוזמה

  • יצירת מפגש בין דורי שיקשר בין העבר לבין ההווה. בין תלמידים שליחי זיכרון היוצאים לפולין לבין ניצולי שואה נושאי הזיכרון – חברי הקהילה בה מצוי ביה"ס, ובנוסף הכרות התלמידים עם ההיסטוריה היהודית דרך הסיפור האישי של ניצולי השואה.
  • הקניית ערכים ומיומנויות, יוזמה זו מאפשרת נגיעה בתחומים ערכיים כה רבים באמצעות עשייה אמיתית של התלמידים, פיתוח ערכים של נתינה, אחריות, מעורבות חברתית, רגישות והקשבה וכן שילוב התלמידים במסגרות רגילות. יוזמה זו מהווה במה לשילוב מוצלח של קבוצת תלמידים שבכל שנה יוצאת עם תלמידי בי"ס "גוונים" – בי"ס רגיל במועצה אזורית מנשה למסע שנתי, רגשי, חברתי, ערכי והיסטורי לפולין.

על היוזמה

הנצחת השואה ולקחיה מובילה את ביה"ס מיום היווסדו, כך גם יצירת קשר משמעותי עם הקהילות הסובבות את ביה"ס. קהילת קיבוץ גן שמואל ובית הספר "גוונים" (השייך למועצה אזורית מנשה) השוכן בקרבתינו .תלמידינו משולבים במסע תלמידי בי"ס "גוונים" לפולין. במקביל, בשנה זו יצרנו קשר עם ניצולי השואה חברי גן שמואל המוכנים לספר את סיפורם במפגשים אישיים עם תלמידינו. תהליך ייחודי של חשיפה ותיעוד המפגשים בצילום יוצר מפגש בין דורי בנושאי זיכרון לבין שליחי זיכרון. התהליך דורש הכנה בכמה מישורים מקבילים: 1. תלמידי המסע עוברים תהליכי הכנה ועיבוד בבי"ס "גוונים" ובבית אקשטיין. 2. התלמידים הנפגשים עם ניצולי השואה בגן שמואל עוברים תהליך הכנה, הכשרה, קיום מפגשים ועיבודם. 3. הכשרת והובלת תלמידי מגמת קולנוע לתיעוד, צילום, עריכה והפקה סרט. 4. תהליך איסוף התהליכים ועיבודו לתוצר סופי של הסרט המסכם את המפגשים הייחודיים עם ניצולי השואה מגן שמואל ואת מסע התלמידים.

 

מידע נוסף

  • שנה: 2012
  • שם המורה היוזם: וייצמן מן דקלה
  • שם המוסד: בי"ס בית אקשטיין, קיבוץ גן שמואל
  • שנה: תשע"ב
  • גילאים: חטיבה עליונה