העמדת השפה הערבית במרכז פרוייקט מחויבות אישית, בדגש על ספרות עממית

מטרות היוזמה

  • לטפח בילדים שאושרו של האדם הוא נכונותו להעניק לאחרים מעבר לעצמו.
  • לדאוג להתפתחותם של התלמידים להיות אכפתיים ומעורבים.
  • מימוש ערכים בחיי יום יום.
  • מעורבות בקהילה ואכפתיות לזולת

על היוזמה

בחברה הדרוזית ברמת הגולן, עדיין ישנו פיגור רציני בנושא קבלת השונה בחברה. פיגור זה קיים אצל המבוגרים בחברה וכמובן אצל הילדים והנוער המתבגר, משמעות הדבר דחייה לילד החריג בחברה, התמודדות קשה להוריו של החריג עם הילדים הרגילים בקהילה. אשר הילד החריג מהווה מקור לעג לילדים אחרים בחברה, דבר שפוגע בו ובמשפחתו. בשל המציאות הקיימת, בית ספר חט"ב "אל-חכמה" חרת על דגלו לטפח בתלמידיו את ערך הנתינה, קבלת האדם איך שהוא, הושטת יד ומתן כבוד לאנשים עם מוגבלויות, לכן נבנתה יוזמה זו, מחברת היוזמה המורה לחינוך המיוחד בבית הספר גב' ניבאל שמס, והצטרפו אליה המחנכים בבית הספר. בחרנו לבצע את היוזמה בבית ספר "שחפים" במבואות חרמון (בית ספר לחינוך מיוחד). בשחפים לומדים 15 בו ילדים מרמת הגולן, הם עם פיגור בינוני עד קשה ועמוק, וישנם עוד ילדים דוברי ערבית שלומדים בשחפים מהגליל, יוזמה זו באה לתת יד לילדי שחפים להרגיש שהם מקובלים בקהילתם, ובאותו זמן לתת ידיים לילדים הרגילים, בכדי לעזור להם להפנים ערכים טובים אשר ישמשו אותם לאורך כל החיים. כמו כן לחזק להם את התחושה שאושרו של האדם הוא בנכונות שלו לתת ולהעניק, החזון הוא הושטת יד לכול הילדים ביחד (הרגילים והחריגים), על מנת להוביל לחברה יותר פתוחה ויותר מקבלת את השונה, בזיקה עם חזון בית הספר. זו שנה שנייה שהיוזמה מבוצעת, שנה שעברה בשל החלטת משרד החינוך ששנת תשע"א היא שנת השפה הערבית, בחרנו את הנושא ספרות עממית, והשנה בחרנו את הנושא אורח חיים בריא.

 

מידע נוסף

  • שנה: 2012
  • שם המורה היוזם: שמס ניבאל
  • שם המוסד: בי"ס אל חכמה, חט"ב בוקעאתא
  • שנה: תשע"ב
  • גילאים: רב-גילי