הורים לילדים קוראים

מטרות היוזמה

  • הורים לילדים, יהיו הורים שקוראים סיפורים בעצמם ומתעניינים בעולם הקריאה.
  • ההורים יהפכו להורים של ילדים הקוראים סיפורים בעצמם, ושואפים להתקדם בעולם הקריאה.

על היוזמה

יש חשיבות גדולה לכך שהחשיפה של הילדים לשפה הכתובה תהיה באופן המיטבי, כיוון שהצעדים הראשונים שלהם בקליטת השפה הכתובה ובהבנתה הם הבסיס לכל התקדמות שלהם בחיים בכל התחומים, ולא רק בקריאה עצמה.המורה בכיתה הוא הגורם המרכזי שמקדם את הילד ברכישת יסודות הקריאה ובתחום הבנת הנקרא, אבל יש שני גורמים נוספים המשפיעים רבות על אופי ההתקדמות ואיכות הלמידה: הגורם הראשון הוא המוטיבציה של הילד והתקדמותו העצמאית. אם כן, יש להשקיע מחשבה רבה כיצד נוכל לדרבן את הילד לרצות להתקדם בתחום רכישת הקריאה והבנת הנקרא.הגורם השני הוא מידת השותפות של ההורים בתהליך רכישת הקריאה של הילד ובהטמעתה בו. הורים פעילים נותנים בראש ובראשונה הרגשה טובה לילדם בעצם התעניינותם, ושותפותם מביאה את הילד להרגשה שהוא "לא לבד" במסע המאתגר שאותו הוא עובר. החידוש ביוזמה שלנו הוא, שאין אנו מטילים על הילד משימה שעליו לבצע לבדו. ההורים הם אלה שנדרשים בראש ובראשונה לתת מעצמם למען הילד, ורק אח"כ,כתוצאה נלווית, אנו מצפים מהילד להמשך התהליך שיבוא באופן טבעי וללא כל הכרח. עיקר ההשקעה של ההורים צריכה להיות בקריאת הסיפור לילד בשעה שטרם שינה או בכל שעה אחרת הנוחה להם ולו ,כאשר הזמן רגוע ומאפשר הקשבה הדדית. סיפור שאבא או אמא קוראים לילדם הוא סיפור "מתוק", שהילד רוצה ומעוניין לחזור ולקרוא שוב ושוב. באופן זה אפשר להפיק תועלת רבה לטובת העלאת רמת הקריאה והבנת הקריאה של הילדים, וזאת בשותפות מלאה של ההורים והתקדמות עצמאית של הילדים הקוראים בחפץ לב.

התלמידים יקבלו ספר קריאה שאליו מצורף כרטיס רישום . בכרטיס רישום זה צריכים ההורים לציין כמה פעמים במהלך שבוע ימים הם קראו לילדם את הספר, וכמה פעמים קרא הילד את הספר בעצמו. בתום השבוע, נוכל לראות לפי הרישומים מי מן הילדים שמע וקרא את הסיפור מספר פעמים רב, ואותו תלמיד יקבל תגמול מתמרץ על המאמץ שהשקיע. השלמת התהליך תהיה בפורום הכיתתי, כאשר המחנכת חוזרת בסוף כל שבוע על תוכן הסיפור השבועי ומעמיקה בו, ותוך כדי כך בוחנת מי מהילדים אכן שולט בתוכן הסיפור ומבין אותו. לשם מימוש התכנית יחולק אותו ספר לכל ילדי הכיתה,כך שכולם מתרכזים באותו חומר קריאה. תכנית זו תשיג, בדרך אגב ,עוד שני מרכיבים חשובים שישפיעו על אישיותו של הילד לאורך זמן: 1) קשר חם עם ההורים הקוראים לו את הסיפור 2) הטמעת ערכים חשובים בנפשו של הילד , כשמדובר בספרים איכותיים.

מידע נוסף

  • שנה: 2012
  • שם המורה היוזם: קלינשפיז גיל
  • שם המוסד: בי"ס מאיר, בית שאן
  • שנה: תשע"ב
  • גילאים: יסודי