החיים בזום- צילום ועיצוב גרפי, ככלים מקדמי למידה והתנהגות של תלמידים עם צרכים מיוחדים

מטרות היוזמה

  • מטרה חברתית: התלמיד ידע להתבונן בכלל (החברה), ומתוך כך ידע לאמץ תובנות על עצמו ועל החברה בה הוא חי.
  • מטרה קוגניטיבית–תפיסתית: התלמיד יבין את מורכבות הכלל מדברים שונים, וילמד להוציא את הפרט מתוך הכלל.

על היוזמה

הצילום הוא אחד האמצעים החזותיים בהם ניתן להיעזר, כדי לייצג את הסביבה הפיזית והרגשית של התלמיד. הוא מקפיא את הרגע, מייצג את ההתרחשות שראה התלמיד דרך העדשה זמן קצר קודם לכן, ונותן לו משמעות. הוא התגלה ככלי תומך למידה ואף תרפויטי, כלי המקדם תלמידים גם בצדדים החברתיים והרגשיים, והפך אצלם לגורם משמעותי. בתהליך למידת הצילום נכלל באופן שיטתי ביטוי מילולי- בהתייחסות לתמונה שצולמה, תגובה אסטטית, פרשנות והערכה לתמונה אישית או של חבר מהקבוצה, ובניסוח חווית ההתבוננות בעל- פה ובכתב.

היוזמה החינוכית "החיים בזום" גרמה לתלמידים לחוש חלק אינטגרלי מהעשייה החינוכית הבית ספרית. בתוך כך, התלמידים הביעו את עצמם באמצעות יצירותיהם- הצילומים; הם הציגו את יצירותיהם באתר ביה"ס, בתערוכה במסדרונות ובכיתות ביה"ס; הם החלו להביע את עצמם בעל פה ובכתב לנוכח האמנות שלהם ושל חבריהם לכיתה. ההתלהבות משיעורי הצילום, וחווית הלמידה המוצלחת שלהם במקצוע שאינו מילולי ביסודו מסייעת לתלמידים שלנו לבטא את יכולותיהם האומנותיות, מעצימה אותם, ונותנת להם הזדמנות לבטא את עצמם בעל פה ובכתב. מעבר לכך, נוצרה קבוצה חברתית עם ייחוד וייחוס בביה"ס, שגרמה לתלמידים השותפים בה לחוש ולקבל בטחון. הצילומים מוצגים על קירות ביה"ס, זוכים להתפעלות מתלמידים, מורים ואורחים, וקוצרים שבחים

מידע נוסף

  • שנה: 2012
  • שם המורה היוזם: כהן-ורונה טל
  • שם המוסד: בית הספר השש שנתי, קרית חינוך אמירים, ראשל"צ
  • שנה: תשע"ב
  • גילאים: חטיבה עליונה, חטיבת ביניים