מושבה לומדת סביבה

מטרות היוזמה

  • התהליך החינוכי: יצירת תהליך למידה התנסותית (קונסטרוקטיביסטית), הקשורה למקום ומעודדת אינטראקציה אנושית במרחב, תוך מיפוי ושימוש בשיתוף מתוקשב. מודעות סביבתית: הבנה והפנמה של המושגים "סביבה" ו"איכות סביבה". חלק מהבנה הזו מתבטא במודעות ובתפיסה של יכולת ההשפעה שלנו על המרחב האנושי והפיזי.
  • כלי הלמידה: פיתוח אתר אינטרנט פעיל, המאפשר פעילות למידה עצמאית ("בניית תחנות"). שימוש בטכנולוגיה ככלי לקירוב לסביבה ה"אמיתית", ולא ככלי מנכר. מטרה זו נמדדת בקיומו של האתר, במספר התחנות המוצלחות הקיימות, בכמות האנשים שהתנסו בתחנות, ובאיכות התגובות שהכניסו לאתר

על היוזמה

למידה מבוססת מקום היא למידה התנסותית, המוציאה תלמידים אל המרחב שלהם, מפתחת התבוננות אחרת במקום והתייחסות אחרת אליו, מעודדת אותם למפות אותו בעזרת אמצעים טכנולוגיים, ומשתמשת ביכולות השיתוף שמאפשרת הטכנולוגיה, ככלי לחיבור לסביבה האנושית. בתחילת השנה, עסקו תלמידי חמש כיתות ט' בתיכון "המושבה" ביצירת מפה משותפת, כדי לפתח תפיסה משותפת של המרחב. במקביל, פיתחנו את אתר האינטרנט המלווה את הפרויקט ותומך בו, ובנינו את תחנות הלמידה הראשונות .( http://thewandering.net/index.php) התלמידים התנסו בתחנות הלמידה בעזרת מכשירים סלולריים חכמים ( i-phone ודומיו), ולאחר מכן החלו לעצב, (תחילה במעבדת המחשבים בבית הספר ולאחר מכן באופן עצמאי בבית), את התחנות שלהם. התמה המקשרת בין כל התחנות היא איכות הסביבה- כל אחת מהתחנות צריכה לעסוק בתוכן סביבתי.

תחנה מוצלחת מוציאה תלמידים אל המרחב, ומעודדת אינטראקציה עם הסביבה הפיזית והאנושית. עד סוף השנה נבנה מסה קריטית של תחנות למידה סביבתיות בזיכרון יעקב, שיאפשרו ליצור מספר מסלולי פעילות בישוב (אוסף של תחנות יוצר מסלול אחד). מסלול ראשון כבר נוסה, ויחד עם מסלולים נוספים יווצר הבסיס לסיורי הסיכום בסוף השנה. עיקר חדשנותו של הפרויקט הינה בחיבור בין מקום, למידה קונסטרוקטיביסטית, אינטראקציה אנושית במרחב וטכנולוגיה. בהנחה שהנגישות לאמצעי תקשוב ניידים תלך ותגדל, ניתן לומר שלתחנות שהתלמידים בונים עכשיו יש פוטנציאל להגדלת מעגלי המודעות והאכפתיות לסביבה, ואף להשפעה עליה.

מידע נוסף

  • שנה: 2012
  • שם המורה היוזם: קרנות נתי
  • שם המוסד: תיכון המושבה, זכרון יעקב
  • שנה: תשע"ב
  • גילאים: על יסודי