טיפוח מצוינות בנושא החינוך הסביבתי

מטרות היוזמה

  • יוזמה חינוכית לקידום נושא איכות הסביבה מסיסמה לאורח חיים ב"למידה מבוססת פרויקט

על היוזמה

ביוזמה שעיקרה חינוך לקיימות שולבו אמצעי הוראה שונים: למידה בעלת פוטנציאל לטיפוח מצוינות, למידה באמצעות משחק-חידון בית ספרי, ולמידה מבוססת בעיות אותנטיות (לדוגמה: התחממות גלובאלית). במהלך השנה השתתפו תלמידי כיתות ה-ו בחידון בנושא איכות הסביבה. 12 תלמידים נציגי הכיתות שעלו לגמר הובילו את פרויקט הדגל של היוזמה בנושא קיימות והיו אחראיים על ביצועו. הפרוייקט שהתלמידים הובילו היה פרויקט קהילתי סביבתי בנושא "הפחתה מעשית של שימוש במשאבי טבע ( מים,דלקים) להקטנת ההתחממות גלובאלית . הפרויקט היווהמשימת חקר מעשית במסגרתה מדדו התלמידים וההורים צריכת משאבים (חשמל ומים) בביתם במשך שבועיים. (המדידההתבצעהבעזרת שעון חשמל ומים) הפרויקט התבצע בשלושה שלבים מעשיים: שלב ראשון: איסוף נתונים מהבית, מדידה של צריכה רגילה של המשאבים. שלב שני: מסע הסברה שלב שלישי: איסוף נתונים חוזר לאחר שבוע של צמצום במשאבים. בסיום המשימה תבוצע השוואה בין הנתונים שנאספו בשלב הראשון והשני וחישוב ממוצע. "מובילי השינוי" שותפים לפרויקט במתן הסבר ורקע תיאורטי בנושאים הסביבתיים. הסבר על משימת החקר ומילוי טופס נתוני הסקר באתר הבית ספרי בכיתות, ולבסוף- הסקת מסקנות ופרסומו באתר הבית ספרי. התלמידים אחראים גם לחלק הדידקטי של הפרויקט, במתן הרצאות בעזרת מצגות לכל הכיתות ברמות השונותמשחקים מגונים והשינוי בהרגלי צריכת מים וחשמל בבית ספר ובבית.

 

מידע נוסף

  • שנה: 2012
  • שם המורה היוזם: אטיאס ויויאן
  • שם המוסד: בי"ס ויצמן, נהריה
  • שנה: תשע"ב
  • גילאים: יסודי