הכרת ירושלים לתלמידי העדה האתיופית

מטרות היוזמה

  • הקניית הרגלי למידה בסיסיים
  • הרחבת השכלה
  • חיבור לשורשים

על היוזמה

היוזמה מבקשת ליצור מערך של תמיכה בתלמידים עולים בני העדה האתיופית, אשר נקלטו ללימודים בביה"ס. תלמידים אלה מהווים אוכלוסיה חדשה יחסית בביה"ס, ואנו מבקשים ליצור עבורם חוויה של הצלחה במישור הלימודי. חוויה שתאפשר להם להתקדם, לצמצם פערים ולהשתלב בצורה מלאה בכל תחומי החברה, תוך עידוד לחשיפת תרבותם, התחברות לשורשים ושמירה עליהם כמקור לגאווה וליצירה. זאת על ידי מפגשים שבועיים אחר הצהריים, בהם, תוך כדי למידה, צפים קשיים עימם אנו מתמודדים ביחד.

 

מידע נוסף

  • שנה: 2012
  • שם המורה היוזם: קליינמן ענבל
  • שם המוסד: בי"ס תיכון ליד"ה, ירושלים
  • שנה: תשע"ב
  • גילאים: חטיבת ביניים