עבודות יצירה עם תלמידי החינוך המיוחד

מטרות היוזמה

  • העצמת תלמידים עם לקויות למידה, הקניית אסטרטגיות למידה, הקניית מיומנויות של ניהול עצמי, טיפוח מיומנויות חברתיות.

על היוזמה

"במרכז ההעצמה" יצרנו חלל בעל אופי שונה מהמרחב הבית ספרי, חלל המאפשר למידה שיתופית והבנייה של תהליכי למידה עצמאיים. מרכז העצמה הוא בית חם עבור תלמידים עם לקויות למידה.מדובר ביוזמה חינוכית חדשה בבית ספרנו. התלמידים לומדים בקבוצות קטנות, ובאוירה אחרת. אנו מקנים להם מיומנויות למידה אשר יעזרו להם להתגבר על הלקות, ויהפכו אותם ללומדים עצמאיים. הלימודים במרכז הינם ב"שעות חלון", אך לא פעם התלמידים מגיעים אלינו גם כשאין להם שיעור מתוכנן במרכז, ולומדים כאן באופן עצמאי. המרכז מאוייש באופן קבוע על ידי איש צוות כך שתמיד יש מבוגר משמעותי שיפגוש אותם , יקשיב להם, יעזור להם בקשיים וישמח בהצלחותיהם. המרחב הקשוב יוצר דיאלוג פתוח ומכיל, ומהווה בסיס רגשי וחברתי חשוב לטיפוח הלמידה.

שיעורי אסטרטגיות למידה בקבוצות של עד 5 תלמידים במקצועות: היסטוריה, לשון, ספרות ותנ"ך. תוכנית חינוכית וערכית בה תלמידי כיתה י"ב במסלול המדעי, חונכים תלמידים מתקשים במקצועות המדעים. חונכים אלו מהווים חלק בלתי נפרד מסגל ההוראה במרכז, והשעות שלהם מופיעות במערכת שלו. תוכנית בה מתנדבים אקדמאים מלמדים תלמידים מתקשים. מפגשי הורים – מתן הסבר על ההתאמות הלימודיות, הביטוי של הפרעות הקשב במעגל החיים ועוד. סדנאות העצמה לתלמידים לקויי למידה : 1. קואצ'ינג קבוצתי. 2. סדנאות לניהול עצמי: ניהול זמן, ניהול לחצים. . 3. הקניית מימונויות לסינגור עצמי.

מידע נוסף

  • שנה: 2012
  • שם המורה היוזם: בן שבת שרון
  • שם המוסד: תיכון בן צבי, קרית אונו
  • שנה: תשע"ב
  • גילאים: חטיבה עליונה, חינוך מיוחד