חצר גרוטאות

מטרות היוזמה

  • עידוד פעילות חקר עצמאית ועבודה חברתית.

על היוזמה

חצר הגרוטאות הינה פדגוגיה מוכרת במוסדות הגיל הרך של התנועה הקיבוצית. החצר מאפשרת לילדים להשתמש בחפצים מהעולם האמיתי שאין בהם יותר שימוש (="גרוטאות"), ומעודדת מגוון סוגי משחק: עיצוב ובנייה, משחק סוציו-דרמטי, פירוק וחקר. הילדים לומדים מתוך התנסות מעשית, ומתוך חיפוש פתרון לבעיות הנובעות מהמשחק החופשי. תפקיד המורה הוא ליצור תיווך, מיקוד או הרחבה, שתעזור לילדים לתת שמות והקשרים לדברים אותם הם מבינים בחצר (למשל- עקרונות של יציבות, מה קורה לחומרים בתנאים שונים, סוגים שונים של חפצים המאפשרים שימושים שונים, צמחיה בעונות שונות ושימושים אפשריים בה, ועוד). בנוסף, עצם הפעולה בחצר מותנית בפיתוח מיומנויות חברתיות– שיתוף פעולה בסחיבת גרוטאות כבדות, חלוקת גרוטאות באופן הוגן, ועוד.

היוזמה שלנו היא נסיון לחבר את התפיסה של "חצר הגרוטאות" ולשלבה בבית הספר הממלכתי. עד כה הדבר בא לידי ביטוי בשיעורים מוגדרים, בהם הילדים יוצאים לחצר לשחק משחק חופשי. השלב הבא בהתפתחות היוזמה יהיה יצירת שיעורים מובנים בתוך החצר. כך היא תהפוך לעוד כיתת לימוד, המזמנת למידה מסוג שונה. מטרה זו מאתגרת ביותר, מכיוון שיש צורך לשלב בין האופי הפתוח והחופשי של הפעילות בחצר לתכניות הלימודים המגודרות והממוקדות. פן נוסף של היוזמה קיים ברובד הקהילתי והסביבתי. החצר מאפשרת למשפחות בית הספר להביא דברים שיועדו לאשפה לצורך לשימוש חוזר, שימוש הפותח לילדיהם אפשרויות למידה. העניין מחובר כמובן להגדרתו של בית הספר כ"בית ספר ירוק". בקרוב תהיה גם פינת מחזור ליד החצר, שתיועד לגרוטאות שלא ניתן להשתמש בהם יותר. הדאגה השוטפת לבטיחות בחצר היא באחריות ההורים, ונעשית בתורנות. בכל פעם מתנדבים מכתה אחרת באים, עובדים בחצר יחד עם ילדיהם, ובכך מקיימים פעילות קהילתית קבועה מחוץ לשעות הלימודים.

מידע נוסף

  • שנה: 2012
  • שם המורה היוזם: ביגלמן נעמה
  • שם המוסד: בי"ס רמת החייל, תל אביב
  • שנה: תשע"ב
  • גילאים: יסודי