אני ואתם- אדמה ושמיים. גילוף כיתתי של עמוד טוטם

hr id="system-readmore" />

מטרות היוזמה

  • חיזוק וביסוס מיומנויות חברתיות ומיומניות רגשיות
  • הגברת הביטחון העצמי של הילדים
  • פיתוח סבלנות,פיתוח יכולת הקשב
  • חיזוק וביסוס מיומנויות טכניות ואומנותיות

על היוזמה

עמוד הטוטם הינו סימבול השאוב מתרבויות השבטיות של אמריקה. זהו עמוד גדול מימדים עליו מגולפים סמלים, הקשורים בקשר שבין חברי הקבוצה אליה שייך הטוטם, ולשאיפותיהם. פרויקט גילוף הטוטם, הוא שלב השיא בלימודי העבודה בעץ של הכיתה הבוגרת בבית החינוך "בית המעיין" בחוקוק. קדמו לו גילוף של פטיש עץ וגילוף של קערה.

הפרויקט בא לעזור ולחזק את תחושת השייכות לקבוצה, לצד תחושת הייחודיות של כל פרט ופרט ממנה. הוא בא להעמיק את החינוך לערך השורשי של "ואהבת לרעך כמוך", לחזק בקרב הילדים את התחושה שלכל אחד ואחת מהם יש מקום, ולכל אחד ואחת מהם יש תרומה חשובה בתוך קבוצת הילדים כולה. הקבוצה שלמה רק כשכל מרכיביה משלימים זה את זה. היצירה מתבצעת בחברותא, ומגולפים בה סמלים של ערכי יסוד בקבוצה- כמו כבוד הדדי, חברות ועזרה הדדית. בנוסף, מיוצגים בה סמלים מן הטבע, אשר נבחרו וצוירו ע"י הילדים. בין הסמלים ניתן למצוא יונה עם ענף זית, תינוק, רקפת, שורשים, לחיצת ידיים, טיפה של גשם ועוד. גילוף הטוטם הוא חלק מתהליך של גיבוש ויצירת רצון ויכולת לעבודה ויצירה משותפת בקרב הילדים. תוך כדי העבודה מתחזקות היכולת לקבל את האחר, היכולת להסכים לכך שלעיתים האחר חושב ורוצה אחרת ממני, נוצר תהליך של שיתוף פעולה ומתחזקת לכידות הקבוצה. בתום הגילוף יוצב העמוד בחצר הכיתה. להצבה ולנוכחות העמוד משמעות סמלית ללכידות הקבוצה, כמו גם למחויבות לערכי היסוד שנבחרו יחד וגולפו על ידי השותפים בה.

מידע נוסף