מרכז תמיכה וירטואלי "קל בחומר", "יעוצוותא"

מטרות היוזמה

  • מתן ליווי ותמיכה מקצועיים לחונכות "צוותא".
  • מתן כלים להנאה והנעה של תלמידים מתקשים- דפי עבודה ומשחקים בתחומי דעת שונים.

על היוזמה

"קל וחומר" הינו מרכז משאבים וירטואלי המשמש את חונכות פרויקט "צוותא"- חונכות לימודית ורגשית בין תלמידות תיכון וסמינר "בית יעקב" לילדים מתקשים מכיתות א- י"ב ברחבי ירושלים. "קל וחומר" מהווה מענה משמעותי לקושי באיתור דפי למידה ממוקדים וחומרי הנאה והנעה, ולמחסור בהם. עמדות מחשב המפעילות את מרכז המשאבים, זמינות לרשות החונכות במוקדי מפתח ברחבי התיכון והסמינר. העמדות מאפשרות הדפסה מיידית של חומרי הלמידה. מאגר המשאבים כולל: מאגר דפי עבודה מקצועיים בכל תחומי הלמידה- הניתן להדפסה. מחולל דפי למידה ופעילות, בהתאמה לנושא הלימודי ולצורך הספיציפי של החונכת. מאגר דפי הנעה והנאה, פתוחים ליציקת תוכן ספציפי.

מאגר דפים למשחקי חשיבה. מאגר משחקים לפיתוח השפה החשיבה. באמצעות פורום "יעוצוותא", מתקבל משוב, ניתן ייעוץ ומתקיימת תקשורת רציפה בין צוות "צוותא" למתגברות החונכות. היוזמה התקבלה בברכה בקרב החונכות, החניכות והפורום הבית ספרי המלווה את הפרויקט. מתקבל משוב חיובי ויעיל מצוותות בתי ספר, הורי תלמידות, חונכות, וכמובן מהתלמידות. מאות דפי העבודה המודפסים מידי חודש, מכתבים חמים של תלמידות והוריהן, וביקוש רב להעשרת המאגרים- הינם העדות להצלחת היוזמה, ומשמשים כמנוע לקידום והרחבת הפרויקט.

מידע נוסף