מרכז למידה באמנות ואיכות הסביבה לילדים עם צרכים מיוחדים בשילוב עם תלמידים נורמטיבים

מטרות היוזמה

  • שילוב ילדים עם צרכים מיוחדים עם ילדים נורמטיבים, בתוך בית הספר ובקהילה.
  • שינוי תפיסה בקרב הילדים הנורמטיבים כלפי ילדים עם צרכים מיוחדים.
  • שילוב אומנות ונושא איכות הסביבה בעשייה.
  • שינוי אקלים בית ספרי.
  • הטמעת ערכים באמצעות האומנות ונושא איכות הסביבה .
  • מתן הזדמנות לילדים עם צרכים מיוחדים להרגיש שווים וש"גם הם יכולים".
  • הגברת תחושת השייכות לבית הספר.

על היוזמה

היוזמה היא הקמת מרכז למידה באמצעות האומנות, ובשילוב נושא איכות הסביבה. מרכז, המיועד לילדים עם צרכים מיוחדים יחד עם ילדים נורמטיבים. היוזמה באה לעזור לתלמידים עם צרכים מיוחדים להתמודד עם הקשיים בהם הם נתקלים בתחומים שונים - התחום הלימודי, החברתי, ההתנהגותי, הקוגניטיבי, להקנות להם כישורי חיים ועוד. המרכז יהיה מרכז פתוח. נבנה בו דרכי המחשה לנושאים הנלמדים במקצועות שונים. כמו כן נקים בו סדנא בה אפשר יהיה להביא את פעילות החודש בבית הספר כרעיון המרכזי, תוך כדי בניית מאגר משחקים דידקטיים, וקיר מודעות צבעוני בהתאם. ניכר כי המרכז כבר נוחל הצלחה רבה. העבודה במרכז מביאה להפחתת ההיעדרות של התלמידים, ולהעלאת המוטיבציה שלהם. שינוי מהותי נוסף הוא שינוי תפיסתי של הילדים הנורמטיבים לגבי הילדים עם צרכים מיוחדים והפחתת האלימות ביניהם. כל זאת בעקבות נוכחות פיזית, גיבוש, אתגר ותחושת שותפות בעקבות השילוב. התוצרים של העשייה יוצגו ביום שיא ובתערוכה בסוף השנה.

מידע נוסף