עולם מופלא של מתמטיקה סביבנו: אמנות המתמטיקה- היסטוריה וסיורים

על היוזמה

היוזמה החינוכית "עולם מופלא של מתמטיקה סביבנו: אומנות המתמטיקה- היסטוריה וסיורים", עוסקת בשילוב המתמטיקה בחיי היומיום באמצעות סיור מתמטי, אומנות וחתך הזהב. מטרתה העיקרית של היוזמה היא לחשוף בפני התלמידים את עולם המתמטיקה על מנת שיתקרבו לנושא, ועל מנת שיחוו למידה שונה, מחוץ לכותלי הכיתה. בתוך כך היא שואפת להציג את הפן הפתוח והיצירתי של המתמטיקה. הוראה משולבת מאפשרת למורה להפליג לתחומים נוספים, לקשר את המקצוע הנלמד עם מקצועות נוספים, לעבוד בשיתוף פעולה עם מורים מתחומים אחרים, להפעיל את התלמיד ולעשותו שותף פעיל ללמידה. הנושא הבין-תחומי עוסק בתכנים בין-מערכתיים, שיש ביניהם קשרי גומלין והשפעות הדדיות. הוא מתבסס על ההכרה שהמציאות והחיים כוללים מערכות מורכבות, שבהן נשזר הידע מתחומי הדעת השונים לרקמה אחת. תהליכי ההוראה/למידה צריכים להתמודד עם הקניית ערכים אלו. בסופו של דבר, שילוב של הוראה אינטגרטיבית יכול להשפיע לטובה גם על הלמידה של המקצוע במסלול הפרונטלי.

מידע נוסף

  • שם המורה היוזם: אבו שקארה רשא סוזאן איבראהים אניסה גאנם אלפת טנוס עראידה ראניה
  • שם המוסד: יסודי ה' אלגדראן מגאר
  • שנה: תשע"א
  • גילאים: יסודי