חלון לחילוניות- זהות חילונית בעבר ובהווה

מטרות היוזמה

  • להכיר לתלמידים את התפתחות החילוניות בעת החדשה. מתוך כך לסייע להם לגבש את זהותם, חילונית או לא, לאור מה שלמדו.

על היוזמה

מטרת היוזמה היא להכיר לתלמיד החילוני את שורשי זהותו ותפיסות עולם חילוניות שעיצבו ועדיין מעצבות את העולם המודרני. כל זאת, על מנת שהתלמיד ידע שהחילוניות איננה "עגלה ריקה"- אלא עולם מורכב ועשיר של תפיסות עולם, שיכולות לשרת אותו בבואו לעצב את זהותו. בתחילת השנה מתחילים בסקירה של הוגים שתרמו להתפתחות החילוניות: מירנדולה, גלילאו גליליי, לוק, דקארט, קאנט, קירקגור, ניטשה, קאמי, סארטר ועוד. התלמיד לומד מבחר טקסטים ודן בהם בעזרת מושגי יסוד כגון: תיאוצנטריות לעומת אנתרופוצנטריות, מסורתנות מול קידמה, ליברליזם, אקזיסטנציאליזם, לאומיות ועוד. לקראת אמצע השנה, כותבים עבודת חקר בנושאים שקשורים לחומר הנלמד. תלמידים כתבו עבודות על משמעות החיים (בעיני הוגים שונים), מעמד האשה ביהדות בימי הביניים, הקשר בין התפתחות המדע להתפתחות החילוניות, תיאוריית האבולוציה של דרווין וכו'. במחצית השנייה של השנה נפגשים התלמידים עם בני נוער דתיים-לאומיים, ובהמשך עוברים לעסוק בנושאים עכשוויים של יחסי דת-מדינה ודתיים-חילוניים במדינת ישראל.

בסוף השנה, התלמידים מסריטים סרטונים העוסקים בזהות חילונית בישראל של ימינו, ונפגשים עם חרדים מצד אחד ועם רפורמים מצד שני. חדשנותה של היוזמה טמונה קודם כל בבחירה ללמד את התלמידים בצורה ישירה על תפיסת העולם, שמרביתם רואים כתפיסת עולמם. לצד לימודי תנ"ך, תושב"ע, מחשבת ישראל, היסטוריה וספרות – הם זוכים לשיעור שמוקדש כולו לצד החילוני של זהותם ולא לצד היהודי, או לצד הלאומי דווקא.
מבחינה פדגוגית, התלמידים מתנסים בקריאת מאמרים ומקורות מגוונים, כתיבת עבודת חקר, דיבייטינג, סיורים ומפגשים עם בני נוער דתיים בגילם.

מידע נוסף