תנ"כאן ועכשיו

מטרות היוזמה

  • האדרת המקצוע- האדרת התנ"ך כספר הספרים של האומה היהודית, מתוך נקיטת צעדים המקנים למקצוע כבוד וקדושה. הצמחת תלמידים המחוברים למורשת ולשורשי העם היהודי.
  • לימוד רב תחומי המשלב תחומי למידה רבים. כך מורים רבים יוכלו להיכנס לחדר התנ"ך, וללמד את המקצוע שלהם באינטראקציה לתנ"ך.

על היוזמה

חיבור תלמידי ביה"ס לעולם התנ"ך ייעשה על ידי המחשת אירועים מסיפורי התנ"ך בחדר, על ידי בניית דגמים, סדנאות אמנות, סדנאות סרטים ותיאטרון. נערוך שילוב בין עולם ההיסטוריה לתנ"ך ע"י מפות שייתלו על הקיר, ויעזרו מאוד בלימוד הגבולות בתקופת התנ"ך ואסטרטגיית הלחימה באותם ימים. ההסבר על סגנונות הלחימה ייעשה באמצעות שולחנות חול, בדגמים עם תוואי השטח של אזורי הלחימה.

בחדר התנ"ך מספר פינות למידה. כל תלמיד יכול באופן אישי למצוא בהן מחשב ואמצעים מוחשיים נוספים המתאימים לכישרונותיו, שיעזרו לקדמו בלימוד התנ"ך.

מידע נוסף