הקטר הכחול שיכול- אמנות פלסטית כביטוי ליכולות

מטרות היוזמה

  • פיתוח וחיזוק הביטחון ויכולת הביטוי באמצעות אמנות, על מנת לאפשר חוויה של הצלחה ותחושת תקוה. שימוש בסיפור כביטוי לאנושיות ולערך של עזרה.

על היוזמה

ביוזמה משתתפת קבוצה בת 12 ילדים בגיל הרך(6-5), עם קשיים התפתחותיים וקשיים חברתיים. מטרת הקבוצה היא להעצים את הילדים בעזרת האמנות. הנושא המרכזי הוא סיפור הילדים "הקטר הכחול שיכול" – סיפור המדבר על שלב של קושי, תקיעות, אי יכולת למצוא את הדרך לצאת ולהחלץ מהמצב. בסופו של דבר, על ידי בקשת עזרה, הקטר מצליח להמשיך לנסוע ולעמוד במשימה- להעביר את הצעצועים לילדים.

חדשנות היוזמה היא בשילוב אלמנטים יצירתיים, טיפוליים וחינוכיים. היא מאפשרת לילדים עבודה אישית וקבוצתית על היבטים חברתיים. הדבר נעשה תוך עבודה על חיזוק הכוחות של הילדים ומתן אפשרות לבוא לידי ביטוי כאינדוידואלים ובהקשר חברתי.
במהלך הפעילות הילדים מתנסים במיגוון חומרים ונושאים, המגרים תהליך של עבודה ויצירה. השימוש באמנות מאפשר להגיע לחלקים מעודנים יותר, וממתן את התוקפנות. בעזרת האמנות הילדים מתנסים, מחזקים יכולות, עוברים דרך הקשיים וחווים הצלחה. הפעילות מתחילה במעגל גדול, וממשיכה בקבוצות קטנות. כל קבוצה מלווה ע"י סטודנטית מהחוג לתרפיה באמנות באוניברסיטת חיפה. הכוונה היא שבסוף התהליך נוציא ספרון, אשר יכלול את כל רבדי העבודה.

מידע נוסף