אינטרנט כמעורר חשיבה בגיל הרך

מטרות היוזמה

  • להביא את הילדים להשתמש באינטרנט ככלי ליצירת תקשורת, באמצעות כתיבת מסרים זה לזה.
  • להעשיר את יכולתם לחבר משפטים הגיוניים ועשירים, כהקדמה לשלב האורייני בכתה א'- בו הם לומדים קרוא וכתוב.

על היוזמה

החדשנות שביוזמה זו היא שהחשיפה תהיה נכונה, מועילה, ושהילדים יוכלו לרכוש כבר מגיל צעיר מיומנויות של תקשורת באמצעות דוא"ל. כיוון שמדובר בילדים קטנים, אשר טרם למדו קרוא וכתוב, המסרים ישלחו בשפת הסימנים "זלנגו". מדובר בשפה חזותית הכוללת ציורים, ומשמשת לשליחת מסרים באינטרנט. מחקרים שנעשו בתחום זה הצליחו להוכיח שקיימת קורלציה בין כישורי הכתיבה לכישורי הקריאה, בעיקר מבחינת החסך: תלמידים שכישורי הכתיבה שלהם נמוכים- כישורי הקריאה שלהם נמוכים בהתאם (הדוגס; ראשי, 1982).

השימוש בשפת הסימנים לכתיבת דוא"ל ישמש ככלי לפיתוח תהליכים קוגניטיביים, המתרחשים בעת כתיבה וקריאת טקסט. מדובר במיומנות בה יוכלו הילדים להשתמש בהמשך לניסוח הולם- של תשובות, שאלות, מחשבות, רעיונות- הן בבית-הספר והן בהמשך חייהם כבוגרים.
התוצרים המצופים: מיתון תגובה אימפולסיבית ומתן תגובה רפלקטיבית בעת כתיבת המסר מתוך תשומת לב- לצורך בתכנון, להתמודדות עם שגיאות, חיפוש אסטרטגיות שונות של פתרון בעיות, בקרה-בדיקה-והערכה, מודעות לתהליכי החשיבה ושיטות עבודה, וכן גישור מהנלמד לתחומים אחרים.

מידע נוסף