פינת חי בגן הילדים כמקור לפיתוח אקלים חינוכי מיטבי

מטרות היוזמה

  • הפחתת מקרי האלימות בגן. והגברת גילויי האמפתיה וההתחשבות בין הילדים, ובינם לבין הסביבה.
  • צירת תקשורת חיובית בין הילדים לבין עצמם ובין הילדים לסביבתם.
  • יצירת מרכז לגן, ובו גירויים אינטלקטואלים ורגשיים נוספים.
  • פיתוח רגש האחריות כיחידים וכקבוצה.
  • חוויית התהליכים השונים שקורים בפינת החי, ולמידה מתוכם.

על היוזמה

פינת החי בגן נהגתה כמענה לקבוצת ילדים עם טמפרמנט גבוה. בקבוצה היתה רמת אלימות גבוהה וחוסר שקט מתמיד סרר בין הילדים. ניכר היה כי יש צורך במשימתיות ובויסות רב, על מנת לאפשר תקשורת טובה יותר ביניהם, ולאפשר למידה יותר משמעותית. חיפשתי פתרון שיעזור לי להתמודד עם הקשיים של הילדים, וגם יעזור להם עצמם להתקדם ולהתפתח בתחומים הזקוקים לחיזוק- הן תחומים חברתיים כגון שיתוף פעולה וגילויי אמפתיה אחד לשני, הן תחומים קוגנטיביים דוגמת חשיבה מתמטית ע"י שקילת בעלי חיים, חישוב כמות מזון למספר חיות וכדומה, והן תחומים מוטוריים ורגשיים.

הפינה פועלת מאמצע שנת תש"ע. הילדים עובדים בה מידי יום, וכמקווה היא אכן הפכה לבעלת חשיבות מרכזית בחיי הגן, ולכלי לימודי ראשון במעלה. הילדים מקבלים אחריות, ומגלים הזדמנויות למידה רבות. לאחר תקופת עבודה נראה כי חל שיפור/שינוי במספר פרמטרים דוגמת יכולת עבודה בצוות ואחריות. ניכר כי ישנה ירידה במספר מקרי האלימות, ועליה ביכולתם של ילדים לגלות אמפתיה כלפי ילדים אחרים.

מידע נוסף