שימור אתרים ומורשת בחווה החקלאית, וחשיפת הקהילה האתיופית לפעילות בה

מטרות היוזמה

  • לחשוף את התלמידים והמבקרים למורשת ההיסטורית של החווה החקלאית בפ"ת ולנושא שימור אתרים, כחלק מהתפיסה הסביבתית הכוללת שמנחילה החווה לתלמידי האזור ולקהילה.
  • לחבר את בני הקהילה האתיופית, המגיעים לחווה, למורשת המקומית והלאומית דרך שורשיהם החקלאיים. במקביל- חשיפת כלל התלמידים לדרכי העיבוד החקלאי המסורתי של קהילה זו.

על היוזמה

שילוב הפן הערכי של שימור האתר והנחלת נושא המורשת ההיסטורית של החווה לתלמידים הלומדים בה דרך קבע במסגרת החינוך הסביבתי, התווספו השנה כיוזמה חדשה, במקביל לפעילות היום יומית הרגילה של המוסד החינוכי. במסגרת היוזמה, אנו מחזקים את הזיקה של אלפי התלמידים והמבקרים המגיעים לחווה מדי שבוע, אל המורשת ההיסטורית של האתר- בו מתקיימים למעלה מ- 70 שנות חינוך חקלאי. על מנת לחשוף את התלמידים לנושא שימור אתרים בכלל, ולמורשת החווה החקלאית בפתח תקוה בפרט- הצבנו שלטי הסבר מטעם המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל, בעזרת מענק הקרן לעידוד יוזמות חינוכיות. השילוט מהווה תיעוד, ומעניק הסברים על המבנים החקלאיים, אשר נבנו במקום בשנות ה- 30 של המאה הקודמת. על ידי כך, המבנים הדוממים הופכים לעדות המספרת את סיפור המקום, ועוזרים לתלמידים לחוש את אווירת אותם הימים. כמו כן, בעקבות הזכייה במענק הקרן, הפקנו דפדפת הסבר, אשר מרחיבה את ההסברים ומספקת לתלמידים מידע נוסף אודות האתר.

לסיפור ההיסטורי של החווה ולנושא השימור מתוודעים גם בני הקהילה האתיופית, המגיעים לחווה במסגרת פרוייקט של גינון קהילתי שהחל השנה. בתוך כך תורגמו שלטי המורשת לאמהרית. במקביל לחינוך החקלאי הפורמאלי בשעות הלימוד, בני הקהילה מעבדים חלקות בשיטות גידול מסורתיות. דרך הקשר עם האדמה, ובאמצעות הכרת ההסטוריה של החווה ותלמידיה, אנו מקרבים את הקהילה האתיופית אל המורשת וההסטוריה המקומית והלאומית, וחושפים אותם גם לנושא שימור אתרים.

מידע נוסף