לשמור על השמורה

מטרות היוזמה

  • פיתוח תוכנית לימודים רב תחומית ייחודית הנוגעת לשמורת תל גדור, הממוקמת בקרבת ביה"ס.
  • בניית מרכז חינוכי ותרבותי לתלמידים והורים, ללמידה עם אחריות אישית וחברתית.
  • לקדם השתלבות אחראית ומצמצמת נזקים של המתיישבים החדשים בשכונה ושל הדורות הבאים.

על היוזמה

בית הספר ממוקם בשכונה חדשה- שכונת עין הים- ההולכת ומתפתחת לצד שמורת תל גדור. תל גדור הוא תל המתנשא לגובה של כ 33- מטרים מעל הים, וצופה אליו. על אף ההכרזה עליו כשמורת טבע- לאזור נגרם נזק רב, בעיקר עקב חוסר מודעות מצד התושבים הוותיקים של גבעת אולגה, יחד עם חוסר ההיכרות של המתיישבים החדשים. השמורה התמלאה בשבילי טרקטורונים, ההורסים את הצמחייה ואת הנוף הייחודיים, ומדירים את רגליהם של בעלי חיים רבים. בית הספר, הממוקם על גבול השמורה, רואה כחלק מתפקידו לחנך לשמירה על ערכי הטבע והנוף. בית הספר מאמין כי לחינוך יכולת להשפיע על הקהילה כולה, ורואה בילדים מנוף לקידום הנושא הן במישור הערכי והן במישור המעשי.

בבית הספר הוקמה מעבדת שדה. אחת לחודש יוצאות כל כתות בית הספר ללמידה מעשית בתוך השמורה. הלמידה היא רב- תחומית ובין- תחומית, והיא משלבת את כל מקצועות הלימוד הרלוונטיים. כל כיתה הגדירה איזור מחקר, אחריו עקבה במהלך כל השנה. לצורך העניין חבר בית הספר לעמותת "אקואושן" ולארגונים מקצועיים נוספים.
היוזמה הגבירה את מודעות הילדים לסביבה הטבעית, שבעקבותיה ניכרת השפעה גם על המשפחות. הורים מדווחים כי השמורה הפכה לאזור בו מטיילים בשבת ובחופשים. נראה גם כי השילוט שהוצב במקום מסייע בשמירה על הניקיון. ילדי בית הספר מנקים באופן קבוע את אזור השמורה, וכמות הפסולת שנאספת הולכת ופוחתת עם הזמן.

מידע נוסף