ספריית צמחים

מטרות היוזמה

  • לפתח אצל התלמידים את היכולת לזהות צמחים, את תכונותיהם ותפקידם, ומתוך כך לחבר בין התלמיד לסביבה בה הוא חי ולגרום לו לשמור עליה.
  • מסקנות דרך התנסות עצמית. במהלך היוזמה התלמידים יכירו שימושים שעושה האדם בצמחים, יבינו את חשיבותם לקיומנו תוך עידוד אחריות אישית, הרגשת שייכות ותוך טיפוח ערכי מורשת וחיבור לאדמה.

על היוזמה

במהלך הפרויקט מלקטים התלמידים סוגים שונים של צמחים, הנמצאים בשימוש יום יומי במגזר הערבי והדרוזי, ומהווים חלק בלתי נפרד מתרבויות אלה. הלמידה והמחקר נעשים באופן עצמאי, תוך שיתוף המשפחה הרחבה. התלמידים יוצאים לטיולים בסביבת בית הספר, מתבוננים בצמחים, ובוחרים אחד מתוכם על פי רצונם. הם מתחלקים לקבוצות מחקר, ובאמצעות מקורות שונים כגון אינטרנט, ספרות, הורים, סבים וסבתות- הם אוספים מידע אודות תכונות הצמח, השימוש בו, מקור שמו, סיפורים עממיים שנקשרו בו וכן הלאה. הסיפורים, אשר מגיעים על פי רוב מהמבוגרים, עשירים במסרים של אהבת הטבע והסביבה, חשיבות החיים ועוד, והפנמתם קלה.

את הצמחים והמידע עליהם מארגנים התלמידים בתוך ארון תצוגה, אשר נבנה במיוחד עבור היוזמה. כל צמח מיובש, והמידע הרלוונטי שנאסף עליו מוצג לצידו. כך נוצרת ספריית צמחים ומידע, שכולה פרי עמלם של התלמידים. בנוסף, כל מחקר מועבר לכלל התלמידים באמצעות מצגת ופעילויות של האחראים עליו יחד עם הוריהם- המגיעים לצורך כך לביה"ס. אלו ועוד הופכים את היוזמה לכלי המחזק את הקשר עם ההורים, עם הסבים והסבתות, ואת הקשר של כל אלה עם בית הספר.

מידע נוסף