שימוש בבלוגים ככלי עזר בשיעורי כתיבה באנגלית

מטרות היוזמה

  • תלמידי תיכון נדרשים בתכנית הלימודים באנגלית לרמת כתיבה גבוהה שתאפשר להם להצליח בבחינת הבגרות, אך העדר מוטיבציה והעדר זמן לכתיבה ולהערכתה מביאים לכתיבה שטחית ושגויה. היוזמה "שימוש בבלוגים ככלי עזר בשיעורי כתיבה באנגלית" מציעה מענה לבעיות אלו ומשלבת כתיבה בבלוגים אישיים בשיעורי האנגלית הפרונטליים.
  • הבלוג משמש כלי עזר לכתיבה רציפה המאפשרת קשר בין התלמידים למורה ובינם לבין עצמם, מזמן להתנסות בכתיבה לקהל קוראים אמיתי בחלל הווירטואלי, ומאפשר להביע דעות בנושאים שעלו בשיעורים ולקבל ולתת משובים מהירים.

על היוזמה

בתכנית הלימודים באנגלית כשפה שניה, נדרשים תלמידי בתי הספר התיכוניים לרמת כתיבה גבוהה, אשר תאפשר להם לעבור את בחינות הבגרות בהצלחה. חוסר מוטיבציה ומחסור בזמן איכות- הן לכתיבה על ידי התלמידים והן להערכתה על ידי המורים- מובילים לכתיבה שטחית ולא נכונה.

פיתרון אחד שפיתחנו לבעיות אלה, הניתן לשילוב בשיעורי האנגלית הפרונטאליים, הוא כתיבה בבלוגים אישיים. הבלוג יכול להוות כלי לכתיבה רציפה וקבועה, כזו המאפשרת קשר בין התלמידים לבין המורה, ובינם לבין עצמם. בנוסף, הבלוגים מעניקים הזדמנות לתלמידים, אשר בדרך כלל כותבים רק למורה שלהם, להתנסות בכתיבה לקהל קוראים אמיתי במרחב הווירטואלי. הבלוגים ישמשו את התלמידים להצגת דעותיהם בנושאים שיועלו בשיעורים. המטרה היא לכתוב יותר, לקהל קוראים רחב יותר, תוך קבלה ונתינה של משובים מהירים, המשפרים את המוטיבציה לכתוב כמו גם את איכות הכתיבה.

על אף היותו של הבלוג כלי פופולארי מאד, סביבת למידה זו היא חדשנית, מאחר ולא נעשה בו עדיין די שימוש ככלי עזר טכנולוגי ללימוד הכתיבה באנגלית כשפה שניה. כיום רוב העשייה בבתי הספר נעשית מתוך הכיתות המסורתיות, בשיעורי פנים אל פנים. בשל התנאים האובייקטיבים הקיימים בכיתות אלה- היינו מספר גדול של תלמידים ומחסור בזמן ובמשאבים- לא נעשה תרגול מספיק בכתיבה איכותית, והתלמידים לא תמיד עומדים בדרישות בחינות הבגרות. מעבר לפתרונות שמציעה היוזמה, סביבת הלמידה האינטראקטיבית שאני מציעה מעודדת גם הבניית ידע אישית של כל לומד, מתוך עשייה פעילה. כל תלמיד אחראי לבלוג שלו, ומציג בו את מה שהוא יוצר בעצמו. כמו כן, העבודה בבלוגים מעודדת אצל התלמידים רמות חשיבה גבוהות- כגון חשיבה רפלקטיבית, הנדרשת בשל מחויובותם לקרוא את עבודות חבריהם לכיתה ולהגיב עליהן.

מידע נוסף