דיאלוג דרך קולנוע

מטרות היוזמה

  • חינוך לשלום באמצעות הפקת סרטים משותפים של תלמידים יהודים וערבים הנפגשים במשך תקופה להכיר האחד את הנרטיב של האחר ולכתוב לביים לצלם ולערוך סרט משותף.
  • לגיטימציה לנרטיב של האחר, אמפטיה והכרה בסיפורו של האחר

על היוזמה

התלמידים יפעלו בשני מישורים: במישור הדיאלוגי: הכרה, הבנה ואמפטיה דרך עבודה סדנאית דיאלוגית בין התלמידים הערבים והיהודים ובמישור המעשי: הפקת סרט משותף המתבסס על הסיפורים האישיים של כל צד השוזרים יחד את הסיפור הקולקטיבי: הערבי והיהודי. באמצעות הפקת סרטים כאלה תהיה קירבה בין היוצרים עצמם , בין משפחותיהם ובין הקהילות בהן הם פועלים. בתחילת השנה יערכו מפגשים חד לאומיים והתלמידים יתנסו בגיבוש סיפורם האישי. בהמשך יתקיימו מפגשים דו לאומיים אשר יתבססו על הקשבה פעילה , סיפורי נרטיוים אישיים וכתיבת תסריט ע"פ סיפורים אלו. עפ' התסריט יצאו הצוותים המשותפים ליצירה וצילום של סרט משותף. במחנה קולנוע יערכו הקבוצות השונות את הסרטים המשותפים. בסיום התכנית, תהיה הפנייה להקרנה חגיגית בסינמטק חיפה, וסינמטק נצרת התומכים בתכנית ומגוייסים ליוזמה.

והגדרת זהויות תוך שימוש במיומנות השיח המוגן. המטרה היא הכרות של ה"אחר" ושאיפה לעבודה משותפת בהנחה כי המשתתפים מגיעים מרקע דיסיפלינארי (קולנוע ותקשורת) משותף. הפעילויות כוללות צילומים משותפים בואדי ניסנאס במסגרת "החג של החגים" סמינר בן יומיים בגבעת חביבה בו נפגשו התלמידים לדיאלוג והכרות ראשוניים ומחנה קולנוע לעריכה. התכנית מופעלת ע"י המורים לקולנוע ותקשורת .

הפעילות בשנה"ל תשע"א

בשנה זו המשיכה היוזמה לפעול במתכונת דומה. מטרות היוזמה נותרו חינוך לשלום, הכרות עם האחר, הפחתת סטראוטיפים, לגיטימציה לנרטיב של האחר, אקלים של סובלנות.

מידע נוסף