מתמטיקה לחט"ב, אתר עמקים תבור

מטרות היוזמה

  • יצירת סביבה לימודית מתוקשבת ללימוד מתמטיקה ובה כלי תרגול, התנסות והערכה, המותאמת לתכנית הלימודים של חטה"ב.
  • לימוד והוראת המתמטיקה בדרכים מגוונות ומהנות בעזרת כלים ממוחשבים.

על היוזמה

הפעילות באתר (www.mathamakim.org.il) מתקיימת כשיעור נפרד מתוך מספר השיעורים השבועי או כחלק משיעור בבתי הספר בהם יש מחשבים בכיתות. השנה מופעל הפרויקט בבית הספר "עמקים תבור" כשיעור שבועי נפרד לכיתות ז'. תלמידי כיתות ח' מבצעים משימות ממוחשבות מהבית, נבדקות ע"י המורה ומוערכות כעבודה עם ציון. תחומי פעילות הקיימים באתר: א. משחקים אינטראקטיביים הקיימים ברשת האינטרנט. משחקים אלה משמשים בעיקר לתרגול של מיומנויות חדשות שנרכשו בשיעורים המתמטיקה בכיתה וכן כחזרה על חומר שנלמד זה מכבר ויש צורך לרענן כדי שלא ישכח. יש לציין את הרמה הגרפית הגבוהה של חלק מהמשחקים וכן את האפשרות להתאימם לרמות שונות. ב. משחקים שאני יוצרת בעזרת תוכנות הקיימות ברשת.

לדוגמה: אתר Quia מאפשר בניית משחקים ופעילויות בדגמים שונים. היתרון הגדול ביצירת משחקים אלה הוא באפשרות להתאימם לחומר הנלמד בכיתה, לרמת התלמידים וכן באפשרות לכתוב הוראות בעברית. בנוסף יש למורה אפשרות של בדיקה ממוחשבת של המשימות וכן מעקב אחרי התקדמות התלמידים. האתר פתוח לשימוש וכולל פעילויות המאפשרות הכנת התלמידים למבחני מיצ"ב ומבחן מפמ"ר לסוף כיתה ז'. המשחקים והפעילויות שבאתר מותאמים לתכנית הלימודים החדשה.

היוזמה מציגה אלטרנטיבה ללמידה פרונטאלית וכן ע"י המשימות ממוחשבות שהתלמידים מבצעים בבית, מאפשרת מעורבות של ההורים בנעשה בשיעורי המתמטיקה.

מידע נוסף