שילוב חדשות מתמטיות בהוראה

מטרות היוזמה

  • הכנת תלמידי בית-הספר התיכון לאתגר זה היא מטרה מרכזית במערכות חינוך חדשניות. שילוב הידע המתהווה "בזמן אמת" בתחומי-דעת שונים, ובפרט במתמטיקה בתוכנית הלימודים בתיכון עשוי לספק לבוגרי המערכת אוריינות הולמת, ובו בזמן להציב את המורים בעמדה ראויה כנציגי חזית הידע האנושית. יתרה מכך, שילוב כזה עשוי להוות מניע לבחירת עתיד מקצועי שיש בו יצירה ותרומה להתפתחות המתמדת של הידע האנושי.

על היוזמה

הבזק-חדשות-מתמטי היא חדשה-מתמטית הנחשפת במשך כ-15 דקות בפני תלמידי תיכון במתכונת של מצגת. פיתוח ההבזק כולל פעילות מחקרית בה מתבצע איתור חדשה בספרות או בעיתונות המקצועית; פיתוח ועיבוד דידקטי שלה לגיל המתאים, ותהליך מתמשך של עדכון מתמטי של ההבזק לאור המשך ההתפתחות. לצורך היוזמה פותחו למעלה מתריסר הבזקים בנושאים במתמטיקה בת-זמננו הנוגעים לפריצות-דרך בתחום. הם משמשים כעדכונים המתווספים לתוכנית-הלימודים הקיימת וזאת מבלי לגרוע ממנה חלקים אחרים ומבלי להאיט את קצב ההתקדמות בהוראתה. אין ספק שפיתוח הבזקים חדשים במקביל לעדכון ההבזקים הקיימים הוא תהליך מתמשך והכרחי. אני רואה את עצמי מחויבת להמשך תהליך כפול זה.

פעילות בשנת תשע"א

בשנת תשע"א המשיכה היוזמה לפעול ואף הורחבה.

מידע נוסף