אור ירוק להוראה שיתופית באנגלית

מטרות היוזמה

  • הגברת רמת המוטיבציה ללמידת בשפה האנגלית אצל כל התלמידים.
  • טיפול ופיתוח התחום הרגשי של התלמיד.
  • הפחתת רמת האלימות בבית הספר על ידי העלאת רמת ההצלחה בלימודים.

על היוזמה

"אור ירוק להוראה שיתופית באנגלית" היא יוזמה המבוססת על שיטת גיקסו להוראה שיתופית ומותאמת. היוזמה מיועדת לכתות הטרוגניות צפופת, שרוב האוכלוסייה שלהן סובלת ממצב סוציו-אקונומי נמוך. היוזמה מתבצעת פעם בשבוע לאורך שעתיים לכל כיתה. התלמידים לומדים בקבוצות הטרוגיניות, ומקבלים משימות שונות באותו הזמן. כל תלמיד מקבל משימה שמתאימה לרמת ההישגים שלו. אין הצלחה אישית ביוזמה, ההצלחה היא קבוצתית. בעזרת סכום היוזמה הצלחתי להכין מרכז אנגלית מפותח שעוזר לי לבצע את היוזמה. המרכז מורכב ממרכזי למידה שונים שמשקפים את הנושאים הבסיסיים של תוכנית האנגלית החדשה. בנוסף, המרכז כולל פינה להוראה מתקנת שבה תלמידים המתקשים בקריאה יכולים לשפר את מיומנות הקריאה שלהם. בפינה זו היא פינת ההאזנה שבה התלמידים שומעים את הטקסט ורואים אותו באותו זמן. בנוסף לזה המרכז כולל פינת אומנות שבה התלמידים לומדים אנגלית דרך האומנות. התקדמות זו , ובמיוחד אצל התלמידים החלשים אמורה להקטין בעתיד את רמת האלימות בחברה. מחקרים רבים כבר הוכיחו את הקשר בין כשלון לימודי התנהגות עבריינית.

כבר התחלתי לראות את הפירות של היוזמה. התלמידים מתלהבים ללמוד במרכז האנגלית בשיטת היוזמה. בקבוצה יש אווירת קשב והאזנה. התלמידים עוזרים אחד לשני ומכבדים את היכולות של התלמידים החלשים. בנוסף לזה ההשוואה בין ציוני התלמידים בתחילת השנה ובציונים שלהם באמצע השנה מראה על התקדמות חיובית בהישגים שלהם. בנוסף לזה החלטתי להשתמש בשיטת הפורטפוליו, כשיטת הערכה חלופית ומעודדת את התלמידים ללמוד במיוחד בעלי ההישגים הנמוכים, מפני שההערכה החלופית מאפשרת לכל תלמיד לקבל הערכה אישית ומותאמת. במלים אחרות הערכה זאת מאפשרת לכל תלמיד לקבל הערכה לפי טווח ההתקדמות האישית שלו. בנוסף לזה, פעילות של היוזמה מסתיימת בשיר כדי להגביר את רמת המוטיבציה של התלמידים ללמידה ולעודד אותם לקרוא בשטף, שהיא תנאי הכרחי לפיתוח הבנת הנקרא. בנוסף לזה מרכז היוזמה במרכז היא תחנה להפסקה פעילה.

המשך הפעילות בשנה"ל תשע"א

היוזמה המשיכה לפעול גם בשנה זו, במתכונת דומה.

מידע נוסף