סיירת תנ"ך

על היוזמה

תורת ישראל מתייחדת בהיותה תורה חיה המחוברת למציאות של ארץ ישראל. המיזם "סיירת תנ"ך" נועד להחיות את התנ"ך ומתוך כך את דברי אלוהים העולים ממנו. במסגרת המיזם לומדים את תוכן הפסוקים ומנסים לדמיין כל סיפור כהווייתו. מטרתו שהתלמידים יסיימו ללמוד את כל ספרי התנ"ך וידעו אותו על בוריו. כל שבוע הם לומדים בעצמם פרקים מהתנ"ך ועונים על שאלות בחוברת העבודה, וכשהם מוכנים – נבחנים במבחן קצר על כל פרק. פעם בשבוע נערך שיעור מסכם, ובסיום כל ספר נערך סיור תנ"כי חווייתי.

מידע נוסף

  • שם המורה היוזם: קיל שי
  • שם המוסד: ישיבת בני עקיבא לפיד, מודיעין
  • שנה: תש"ע
  • גילאים: חטיבה עליונה