מורשת, ערכים ודרך בטוחה

על היוזמה

היוזמה "מורשת, ערכים ודרך בטוחה" מטרתה הגברת המודעות לנושא הזהירות בדרכים (זה"ב) בקרב תלמידי בית הספר והקהילה והקנייתו בזיקה לדת הדרוזית. היוזמה נועדה לסייע לתלמידים להשתמש בתבונה בדרך המקשרת בין בתיהם לבית הספר, העוברת בכביש ראשי שבו אירעו רוב תאונות הדרכים ביישוב. הטמעת כללי הזה"ב משולבת בהקניית ערכים וסמלים משמעותיים הקשורים לדת הדרוזית. התכנים מסומנים בחמישה צבעים שהם צבעי הדגל של העדה הדרוזית ומסמלים את עיקרי הדת. לתפיסתנו, שילוב זה בכוחו לתרום לאקלים הבית-ספרי, לקשר את הילדים לסביבה ולקהילה ולקרב את ההורים לבית הספר.

מידע נוסף

  • שם המורה היוזם: טריף פאטמה
  • שם המוסד: ביה"ס יסודי ב', דלית אל כרמל
  • שנה: תש"ע
  • גילאים: יסודי