היסטוריה ושייכות

על היוזמה

היוזמה "היסטוריה ושייכות" נועדה לחזק את הזהות ואת השייכות ההיסטורית של תלמידי "שילוב" בבית הספר. התלמידים לומדים על ההיסטוריה של ערביי הארץ, המאפיינים הייחודיים לאזור, סוגי הכתב הערבי, חיי הכפר, השינויים שפקדו אותו, הארכיטקטורה שלו ועוד. הפעילות משלבת דיונים בהיסטוריה הערבית, במושגי זהות, בהיסטוריה ובמנהגים. התלמידים לומדים על אמנויות מסורתיות ומתנסים בהן בהנחיית האמנית סוהיר כנעאנה, תושבת הכפר. הפעילות מאפשרת לתלמידי ה"שילוב" להשתלב בפעילות הכללית של בית הספר ומזמנת לכלל התלמידים אפשרות להכיר את האחר ולקבלו.

מידע נוסף