חינוך גופני מקוון

מטרות היוזמה

  • למידה אינטראקטיבית מחוץ לכותלי הכיתה.
  • הגברת המוטיבציה של הלומדים בעזרת למידה מקוונת עצמאית ושיתופית.

על היוזמה

בבית - תלמידי כיתות י' יא' ויב' לומדים בעזרת מערכת ה-MOODLE המאפשרת הכנת מטלות, שיעורי בית, סיכומים, עבודות, מבחני בית, מאגר מונחים ושאלות מבחינות בגרות כולל תשובות. כמו כן, לוח שנה, לוח הודעות ותקשורת דיגיטאלית. לימוד מקוון מאפשר למורה לתת לכל תלמיד/ה משוב, הערות, הארות וציונים בקביעות לכל מטלה תוך מעקב אחר תהליך הלמידה שלו/ה. הכניסה למערכת מאובטחת בעזרת שם משתמש וסיסמא למורה ולתלמידים וסגורה לאורחים. לכל תלמיד/ה מרחב למידה עצמאי ושיתופי לכל הכיתה. בכיתה - הלוח המקוון מוסיף למידה חושית, מגוונת ועדכנית, כתיבה על המסך ושליחת המידע לתלמידים בעזרת תמונות, סרטונים ומצגות מהנלמד בשיעור.

בבית - התלמיד לומד בעזרת מערכת ה-MOODLE כמחברת מקוונת המתעדכנת כל הזמן לקראת הבגרות. זמינות ועדכניות המערכת מאפשרת לתלמיד/ה להתקדם באופן אישי תוך אינטראקציה מתמדת עם המורה בתקשורת מגוונת: שליחת הודעות, דואר אלקטרוני ופרסום הודעות בפורום. בכיתה – המידע המוצג לתלמידים מותאם אישית לתכני הלימוד, מגוון ונגיש. הכתיבה בלוח החכם היא תוספת עדכנית בשיתוף ידע, מידע מהרשת וזמינות. התלמידים מאותגרים במשימות לימודיות, משחקים לימודיים, חיפוש מידע בכתיבה על הלוח החכם כפי שמוצג בתמונות. הלוח מאפשר למידה ושימוש במידע מקוון מחוץ לכותלי הכיתה. שילוב הכלים המקוונים: תקציר השיעור נשלח לתלמידים בתקשורת של מערכת ה- MOODLE , תקציר החומר הנלמד מתפרסם במערכת המקוונת. מבחנים פתוחים - המערכת מאפשרת לתלמידים לענות על מבחן ולקבל ציון ומשוב מיידי. התלמידים עונים על מבחנים בבית ובכיתה עם חומר פתוח.

מידע נוסף